ConnectionString dla bazy danych Microsoft SQL Server

ConnectionString dla bazy danych Microsoft SQL Server (host bazy znajduje się w wiadomości z konfiguracją konta wysłanej pod adres e-mail podany podczas rejestracji lub w formularzu edycji bazy danych):
 
<add name="Website" connectionString="Data Source=HOST,PORT;Database=BAZADANYCH;Uid=UZYTKOWNIK;Password=HASLO;" providerName="System.Data.SqlClient"/>
  • 10 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Sprawdzenie zajętości poszczególnych tabel w bazie MSSQL

Za pomocąMSSQL Server Management Studio wykonać zapytanie:   SELECT    t.NAME AS TableName,...

Przenoszenie bazy danych z lokalnego serwera MSSQL na serwer Webio

Projekt utworzony lokalnie w Microsoft Visual Studio można opublikować za pomocą opcji WebDeploy...

Jak zmniejszyć zajętość bazy MSSQL po usunięciu rekordów?

Otworzyć SQL Server Management Studio   Rozwinąć drzewo Databases oraz wyszukać na liście...

Dostęp do phpMyAdmin

phpMyAdmin umożliwia zarządzanie bazami danych MySQL utworzonymi w ramach serwera Webio. Dostęp...

Łączenie z bazą MSSQL z poziomu PHP

Za pomocą funkcji PHP sqlsrv_connect istnieje możliwość połączenia z bazą danych Microsoft SQL...