Zaplanowane zadania

Zaplanowane zadania pozwalają użytkownikowi na automatyczne wykonywanie operacji na koncie hostingowym.
 
Ilość zaplanowanych zadań oraz minimalny odstęp czasu jest zależny od Planu hostingowego.
Informacje w tym artykule:
 
Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym: https://panel.webio.pl


 
W oknie Przestrzenie użytkownika wybrać Zaplanowane zadania.


 
Kliknąć Dodaj zadanie zaplanowane, aby przejść do szczegółów.

 
  Właściwości zaplanowanego zadania.
 
 • Nazwa zadania - wpisać własną, przyjazną nazwę, będzie widoczna również w ogólnym widoku Zaplanowane zadania,
 • Typ zadania - z rozwijanej listy wybrać rodzaj zadania, w zależności od wyboru pojawią się dodatkowe opcje,
 • Harmonogram -  częstotliwość wykonywania zaplanowanego zadania, oprócz standardowych harmonogramów (Codziennie, Tygodniowo, Miesiąc, Raz) do wyboru jest także Interwał, pozwalający jeszcze dokładniej sprecyzować harmonogram,
 • Czas początkowy - czas rozpoczęcia, można definiować z dokładnością do minuty,
 • Włączone - zaznaczony checkbox oznacza, że zadanie zostanie wykonane, aby je wyłączyć usunąć checkbox, a następnie kliknąć Zapisz,
 • Priorytet - domyślnie Poniżej normalnego, do wyboru również Niski,
 • Maksymalny czas wykonywania - zdefiniować po jakim czasie wykonywanie zadania ma zostać zakończone.
 


 
 
 
Po zdefiniowaniu właściwości, określić parametry zadania:
 
 • Typ bazy danych - wybrać typ bazy danych,
 • Nazwa bazy danych - wprowadzić nazwę posiadanej bazy danych,
 • Katalog kopii zapasowej - wpisać ścieżkę katalogu kopii zapasowej, domyślnie \backups (jeśli nie ma jeszcze tego katalogu, zostanie utworzony automatycznie przez zadanie), można użyć zmiennych [date] i/lub [time], aby w nazwa katalogu zawierała datę i/lub czas,
 • Nazwa pliku kopii zapasowej - określić nazwę pliku kopii zapasowej z bazą danych, domyślnie database_backup.bak, można użyć zmiennych [date] i/lub [time], aby w nazwa katalogu zawierała datę i/lub czas,
 • Spakować kopie zapasową do pliku ZIP? - w celu zmniejszenia jej objętości, domyślnie baza danych zostanie skompresowana do pliku ZIP.
Kliknąć Zapisz.

 
Po dodaniu zaplanowane zadanie wyświetli się na liście.
 
 
 
 
 
Po zdefiniowaniu właściwości, określić parametry zadania:
 • Plik przestrzeni - podać ścieżkę do pliku w przestrzeni hostingowej, który zostanie wysłany do serwera FTP, można użyć zmiennych [date] i/lub [time], aby w nazwa zawierała datę i/lub czas,
 • Serwer FTP - adres serwera FTP, do którego zostaną wysłane wskazane pliki,
 • Użytkownik FTP - nazwa użytkownika serwera FTP, do którego zostaną wysłane pliki,
 • Hasło FTP - hasło użytkownika FTP, do którego zostaną wysłane pliki,
 • Zdalny katalog FTP - wskazać ścieżkę zdalnego katalogu na serwerze.
Kliknąć Zapisz.
 
 
Po dodaniu zaplanowane zadanie wyświetli się na liście.
 
 
 
 
 
Po zdefiniowaniu właściwości, określić parametry zadania:
 
Sekcja Send message if - w tej sekcji definiujemy warunek - wyślij wiadomość jeśli (musi być zaznaczona przynajmniej 1 opcja):
 
 • Status odpowiedzi - wprowadzić kod odpowiedzi HTTP (np. 200 - OK, 401 - Unauthorized, 404 - Not found, itd.),
 • Odpowiedź zawiera - jeśli wpisane słowo znajdzie się w treści witryny, zostanie wysłana wiadomość e-mail,
 • Odpowiedź nie zawiera - jeśli wpisane słowo nie znajdzie się w treści witryny, zostanie wysłana wiadomość e-mail z powiadomieniem.
   
Sekcja Configure target site and message as
 
 • URL - adres sprawdzanej witryny internetowej, np. http://twojanazwadomeny.com.pl
 • Nazwa użytkownika - nazwa użytkownika w przypadku zabezpieczenia witryny przy pomocy .htaccess,
 • Akceptuj hasło - hasło w przypadku zabezpieczenia witryny przy pomocy .htaccess,
 • Od - wprowadzić adres e-mail utworzony na serwerze Webio,
 • Wyślij do - adres e-mail odbiorcy wiadomości,
 • Temat wiadomości - wprowadzić temat wiadomości,
 • Treść wiadomości - wprowadzić żądaną treść.
Można wykorzystywać zmienne [url], [message], [content].
 
Kliknąć Zapisz.
 


Po dodaniu zaplanowane zadanie wyświetli się na liście.

Sprawdź datę wygaśnięcia domeny
Zadanie sprawdza datę wygaśnięcia domen, dodanych w Panelu zarządzania kontem hostingowym i wysyła powiadomienie na adres e-mail.

 
Po zdefiniowaniu właściwości, określić parametry zadania:
 
 • Włącz powiadomienie klienta - po zaznaczeniu tej opcji klient otrzyma powiadomienie,
 • Uwzględnij nieistniejące domeny - nastąpi sprawdzenie czy w panelu zarządzania kontem hostingowym znajdują się domeny ze statusem 'nieistniejące',
 • Wyślij e-mail do - wprowadzić adres e-mail, na który ma zostać wysłane powiadomienie.
 • Powiadom przed (dni) - określić na ile dni przed wygaśnięciem klient zostanie powiadomiony o wygaśnięciu
Kliknąć Zapisz.
 
 
Po dodaniu zaplanowane zadanie wyświetli się na liście.
 
 
 • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Instalacja bezpłatnego certyfikatu Let's Encrypt

Let's Encrypt to usługa pozwalająca zabezpieczyć witrynę bezpłatnym certyfikatem SSL....

Dodawanie domen aliasowych

Domena aliasowa wskazuje na witrynę lub pocztę innej domeny i tym samym daje możliwość...

W jaki sposób uruchomić witrynę dla poddomeny, której główna witryna jest utrzymywana poza Webio

Panel zarządzania kontem hostingowym Webio:   W przestrzeni Domeny kliknąć Dodaj...

Zarządzanie kontami FTP

  Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym. W Przestrzeni użytkownika wybrać...

Jak sprawdzić adresy IP witryny?

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;border-color:#ccc;margin:0px left;} .tg...