Zbyt duża zajętość przestrzeni dyskowej

Pod koniec każdego tygodnia nasz system automatycznie sprawdza zajętość przestrzeni. W przypadku przekroczenia, na początku następnego tygodnia (poniedziałek), klient otrzymuje powiadomienie.
 
Przekroczenie może wynikać, ze zbyt dużej ilości danych w następujących przestrzeniach:
 
  • Pliki (witryny internetowe, foldery domowe kont FTP użytkowników),
  • Poczta,
  • Bazy danych (MSSQL, MySQL).
 
Wielkość przestrzeni dla poszczególnych planów hostingowych:
 
Plany hostingowe Testowy Startowy Podstawowy Rozszerzony Dla wymagających Premium
Przestrzeń dyskowa, MB 2500 1500 2500 4000 6000 12000
Aby sprawdzić szczegółowe informacje o zajętości przestrzeni dyskowej, a następnie podjąć działania zmierzające w kierunku zwolnienia w niej miejsca, należy zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.

 
W oknie Przestrzenie użytkownika kliknąć na ikonę Statystyki przestrzeni.

 
W kolejnym oknie wyświetlą się Limity przestrzeni, w tym m.in. Przestrzeni dyskowej. Aby wyświetlić więcej szczegółów kliknąć Raport wykorzystania.


 
W Szczegółach przestrzeni dyskowej danej przestrzeni można sprawdzić przestrzeń dyskową po zasobach.


Po wykonaniu kopii zapasowej zasobów (np. na dysk twardy komputera lub zewnętrzne konto FTP), w przypadku:
 
  • Plików - przeanalizować katalogi witryny i użytkowników FTP pod kątem usunięcia zbędnych plików,
  • Poczty - usunąć zbędne wiadomości lub konta pocztowe,
  • Bazy danych - wyczyścić pliki dziennika bazy danych (MySQL, MSSQL).
     
Na sam koniec, bardzo ważną rzeczą jest obliczenie przestrzeni dyskowej, ponieważ po zwolnieniu miejsca w powyższych zasobach, operacja ta odświeży zajętość przestrzeni dyskowej.
 
W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnych kroków w celu zwolnienia miejsca w przestrzeni konto hostingowe zostaje zawieszone po 3 dniach od daty powiadomienia.
 
Jeżeli klient nie może zrezygnować z posiadanych zasobów lub mimo podjętych działań przestrzeń dyskowa nadal okazuje się być niewystarczająca należy:
 
  • 3 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Błąd "Cannot execute a program. The command being executed was ...\wwwroot\bin\roslyn\csc.exe"

Błąd "Cannot execute a program. The command being executed was ...\wwwroot\bin\roslyn\csc.exe"...

Błąd HTTP Error 404.15 - Not found i rozwiązanie problemu

HTTP Error 404.15 - Not found  The request filtering module is configured to deny a request...

Niedostępność witryny po zmianie adresu IP ze współdzielonego na dedykowany

Jeśli witryna po przełączeniu na dedykowany adres IP nie wyświetla się, należy wykonać poniższe...

ESET Smart Security i problem z działaniem usługi webmail (poczta.webio.pl)

Automatyczne filtrowanie SSL w oprogramowaniu ESET i w konsekwencji dodanie certyfikatu...

Błąd 9001 bazy danych SQL

W przypadku otrzymania przez aplikację błędu zwróconego z bazy danych, zaczynającego się od...