State Server dla witryn klientów Webio

Jeżeli w witrynie/aplikacji wykorzystywana jest sesja, najczęściej działa w trybie In-Process, który jest dość szybki, ale kosztem stabilności - narażony na utratę zawartości sesji. Może to powodować problemy np. z funkcjonowaniem sklepu internetowego, gdzie klienci po zalogowaniu i krótkiej bezczynności w systemie, nie mają możliwości dokończenia transakcji.
 
Klienci naszej firmy posiadają możliwość skorzystania z innego trybu, jakim jest Server state:
 
  • umożliwia dostosowanie czasu trwania sesji,
  • gwarantuje, że w przypadku restartu witryny/aplikacji zostanie ona utrzymana,
  • jest nieco wolniejszy od domyślnego trybu In-process.

W takim przypadku sesja znajduje się w odseparowanym procesie, niezależnym od procesu roboczego aplikacji i właśnie dlatego jest odporna na restart.
 
Aby skorzystać z tej usługi uruchomionej na każdym systemie z zainstalowanym serwerem IIS, należy do pliku web.config witryny w gałęzi "<configuration><system.web>" dodać poniższy kod. Trzy kropki oznaczają pozostałą część kodu, zależną od witryny klienta.
 
Wartości parametrów validationKey oraz decryptionKey są stałe. Do ich losowego wygenerowania można wykorzystać dowolny generator on-line (przykład http://www.developerfusion.com/tools/generatemachinekey/)
 
...
<configuration>
     ...
     <system.web>
         ...
         <sessionState mode="StateServer" timeout="120"
          stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424"
          cookieless="false" />  
 
         <machineKey validationKey="646BEC516CC70CF5344B3F0E2DB35A0781D9D740A6746DA9F038F
         BAE134F00260058AD678BCFDD3F90521E3395716284A18AE170259D0B1C5DB82402078BFE50"     
          decryptionKey="4F47E344CD9230E73E7EC5E7B1F380605C4FEFCB3A235B31"
          validation="SHA1"/>
          ...
     </system.web>
         ...
</configuration>
  • 1 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Blokowanie dostępu do witryny dla zdefiniowanych adresów IP za pomocą reguł URL Rewrite

W pliku web.config, w sekcji <system.webServer></system.webServer> należy...

Jak wyłączyć dziedziczenie ustawień głównego katalogu

Domyślnie ustawienia aplikacji są dziedziczone na podaplikacje, co w przypadku serwera IIS jest...

Uruchomienie usługi WCF oraz błąd Memory gates checking failed because the free memory (..... bytes) is less than 5% of total memory

Aby uruchomic usługę WCF na serwerach Webio oraz uniknąć problemów z pamięcią podczas...

Przekierowanie do WWW za pomocą URL Rewrite (przykład: http://www.domena.pl)

  W pliku web.config witryny dodać sekcję <rewrite>, a następnie uzupełnić ją poniższym...

Znak dwukropka (":") powoduje błąd Bad Request

Do pliku web.config (niezależnie czy jest to aplikacja PHP czy ASP.NET) należy dodać wpis:...