Uzyskanie kodu AuthInfo

Kod AuthInfo jest niezbędny podczas przenoszenia (transferu) domeny do innego rejestratora. Do jego uzyskania niezbędne jest złożenie wniosku z kopią dokumentów.
 
Zeskanowany dokument z załącznikami należy wysłać na adres domeny@webio.pl z adresu
e-mail powiązanego z domeną podczas jej rejestracji. Przesłane przez Państwa dokumenty zostaną następnie wysłane pocztą tradycyjną do firmy (zgodnie z wprowadzeniem wymogu przez tą firmę), z którą współpracujemy w ramach obsługi domen. Cała procedura od momentu otrzymania przez nas dokumentów do uzyskania kodu trwa około 14 dni roboczych. Kody są wydawane na autoryzowany adres e-mail.
Na webio.pl kliknąć Moje konto  Zaloguj się.
 
 
Zalogować się w Systemie Zamówień Webio.
 
 
W Strefie klienta kliknąć baner Domeny.
 
 
Przy domenie, która ma zostać przetransferowana z rozwijanej listy wybrać Kod AuthInfo.
 
 
Kliknąć Pobierz formularz wydania kodu authinfo.
 
 
Wygenerowany formularz należy wydrukować i uzupełnić zgodnie z poniższym.
 

Poprawnie wypełniony formularz musi:

 
a. pole "Autoryzowany adres e-mail" zawierać adres e-mail powiązany z domeną podczas jej rejestracji;
b. zostać własnoręcznie podpisany przez Abonenta lub osobę umocowaną do jego reprezentowania;
c. w przypadku pełnomocnictwa – zawierać odpowiednio poświadczoną i podpisaną kopię pełnomocnictwa;
d. zawierać załącznik w postaci dokumentu potwierdzającego status Abonenta:
  
 • dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – skany dwóch różnych dokumentów z listy 1 lub opcjonalnie jeden skan dokumentu z listy 2.

  Lista 1 - prawo jazdy, rachunek za usługi komunalne (prąd, woda, gaz), rachunek za usługi telekomunikacyjne (telewizja, dostęp do Internetu, telefon), karta stałego klienta, legitymacja szkolna, studencka, ubezpieczeniowa, członkowska, zawodowa, ubezpieczenie zdrowotne, karta biblioteczna, świadectwo pracy, książeczka wojskowa;

  Lista 2 – dokument tożsamości z zamazanymi danymi wrażliwymi : dowód osobisty, paszport, dokument pobytu dla cudzoziemców, książeczka żeglarska;

 • dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej;
 • dla spółek cywilnych – kopię umowy spółki cywilnej, kopię nadania numeru NIP oraz REGON;
 • dla spółek handlowych – kopię aktualnego odpisu KRS;
 • dla stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji ZOZ – kopię aktualnego odpisu KRS;
 • dla innych podmiotów, w tym podmiotów prawa publicznego – odpowiednie dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania podmiotu publicznego w przedmiotowym zakresie oraz kopia aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru.


Ponadto, w przypadkach niejasności związanych ze sposobem reprezentacji Abonenta, zastrzegamy sobie prawo do żądania dostarczenia dodatkowych dokumentów.

 • 6 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Przekształcenie Planu Testowego w plan płatny

Poniższy artykuł wyjaśnia w jaki sposób przekształcić Plan Testowy w Plan Podstawowy....

Zmiana planu hostingowego

Zmianę planu hostingowego klient może przeprowadzić samodzielnie, o ile nie została wygenerowana...

Ukrywanie danych abonenta domeny globalnej w bazie WHOIS

Rejestracja domeny globalnej wiąże się z publikacją danych abonenta (imię, nazwisko, adres, nr...

Otrzymywanie faktur w formie papierowej

Faktura proforma   Faktura proforma jest wystawiana wyłącznie w wersji elektronicznej i...

Zmiana hasła do Systemu Zamówień

W przypadku utraty hasła do Systemu Zamówień Webio istnieje możliwość jego odzyskania....