Analizowanie logów serwera IIS za pomocą narzędzia Log Parser

Log Parser to darmowe narzędzie ułatwiające wyszukiwanie, analizowanie i opracowywanie danych zawartych w obszernych dziennikach serwera IIS.
 
 
 
Zapisać na dysku plik z logiem (\nazwadomeny\logs\) za pomocą Menadżera plików lub dowolnego klienta FTP
 
Po uruchomieniu Log Parser Studio w zakładce Library widoczne są gotowe zapytania, które można wykorzystać do analizy pliku z logiem. Kliknąć w ikonę folderu z logiem (piąta ikona od lewej).
 
 
Kliknąć Add Files.
 
 
Wskazać pliki z logiem.
 
 
Pliki zostały wczytane, potwierdzić OK.
 
 
W zakładce Library z listy predefiniowanych wybrać zapytanie, w kolumnie Description znajduje się opis. Kliknąć na zapytanie dwukrotnie.
 
 
Aby zapytanie zostało wykonane, w otwartej zakładce kliknąć na ikonę czerwonego wykrzyknika. W zależności od ilości i wielkości plików, proces ten może zająć trochę czasu.
 
 
Jeśli zapytanie zwróciło wyniki, kliknąć ikonę fioletowego koła z trzema słupkami (8 ikona z lewej strony).
 
 
Wyświetli się wykres wybranego zapytania Request per Hour (ilość żądań na godzinę).
 
 
Prezentację wyników można zmienić, wybierając z listy typ wykresu oraz włączając etykiety dla wartości (kliknąć Labels). Wykres można skopiować, wydrukować lub zapisać jako obraz (zakładka File).
 
 
 
Przedstawiona w instrukcji metoda analizy, jest tylko jedną z nielicznych. Program ten posiada wiele innych zaawansowanych funkcji.
  • 2 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Obsługa błędów za pomocą modułu ELMAH

Do zapisywania błędów występujących w aplikacjach serwery IIS Webio mają domyślnie zainstalowany...

Przekierowanie poddomeny do katalogu domeny głównej

Poniższa reguła przekierowuje poddomenę nazwa.domena.pl do katalogu domeny głównej...

Sprawdzenie ustawień PHP

Wywołanie funkcji phpinfo() spowoduje wyświetlenie wszystkich ustawień PHP na serwerze dla danej...

Wymuszenie nawiązywania zdalnego połączenia przy pomocy TLS 1.2 z aplikacji .NET

Serwery Webio obsługują najnowszą wersję TLS 1.2, ale wymuszenie nawiązywania połączenia przy...

Włączenie logowania błędów w aplikacji .NET Core

  W  formularzu edycji witryny przełączyć pulę aplikacji dedykowaną dla .NET Core ,czyli "No...