Jakie informacje znajdę w Dzienniku zdarzeń?

Dziennik zdarzeń to przydatne narzędzie umożliwiające sprawdzenie operacji wykonywanych w Panelu zarządzania kontem hostingowym przez danego użytkownika. Do wyszukiwania mogą zostać użyte ogólne filtry typu informacje, błędy, ostrzeżenia lub bardziej szczegółowe charakterystyczne dla poszczególnych przestrzeni (domena, witryna, konto FTP itp).
 
 
 
 
W menu Konto wybrać Dziennik zdarzeń.System wyświetli wszystkie zdarzenia z bieżącego dnia.
 
 
Wybór odpowiedniego przedziału czasowego możliwy jest za pomocą:
 
 • przewijanie kalendarza wstecz lub do przodu: < miesiąc >
 • cały miesiąc: >>
 • tydzień: > 
 • dzień
 
Wyświetlenie rekordów można zawęzić poprzez:
 
 • Istotność: Informacja, Ostrzeżenie, Błąd,
 • Źródło: Instalator aplikacji, Strefa DNS, Domena, Pliki przestrzeni, Konto FTP, Adres IP, Konto pocztowe, Domena poczty, Przekierowanie poczty, Grupa poczty, Lista poczty, ODBC DSN, Harmonogram, Baza danych SQL, Użytkownik SQL, Strona statystyk, Użytkownik, Witryna,
 • Zadanie: zależne od wyboru źródła,
 • Nazwa elementu: (pole opcjonalne) w celu przefiltrowania wyników wpisać nazwę domeny, witryny, konta pocztowego, użytkownika SQL itp. Jeżeli to pole zostało uzupełnione kliknąć przycisk Wyświetl rekordy.
 
Przy każdym zdarzeniu, w kolumnie użytkownik widoczna jest nazwa zalogowanego użytkownika, który wykonał daną akcję (zwrócone wyniki można zapisać do pliku CSV -  w tym celu kliknąć przycisk Eksport logu i zapisać na dysku komputera)
 
 
Dziennik zdarzeń umożliwia sprawdzenie prawidłowych logowań (data, czas, adres IP):
 
 • Istotność: Informacja,
 • Źródło: Użytkownik,
 • Zadanie: Pobierz po nazwie użytkownika/haśle.
 
jak również nieudanych:
 
 • Istotność: Ostrzeżenie.
 • Źródło: Użytkownik,
 • Zadanie: Uwierzytelniony.
 
Przy wybranym wyniku kliknąć Pobierz po nazwie użytkownika/haśle (odpowiednikiem sprawdzenia nieudanego logowania jest kliknięcie na Uwierzytelniony przy wyniku z Ostrzeżeniem).
 
 
Szczegóły zadania będą zawierały informację o adresie IP.
 
 
 
 • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Zmiana uprawnień w Menadżerze plików

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     W...

Zaplanowane zadania

Zaplanowane zadania pozwalają użytkownikowi na automatyczne wykonywanie operacji na koncie...

Jak sprawdzić aktualną zajętość konta hostingowego?

Zajętość kont hostingowych odświeżana pod koniec każdego tygodnia, a w przypadku przekroczenia...

Jak sprawdzić rozmiar katalogu za pomocą Menadżera plików?

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym. W sekcji System kliknąć...

Edycja i usuwanie skrzynek pocztowych

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     W sekcji Poczta...