Filtrowanie przychodzących wiadomości za pomocą Adresowania Plus

Adresowanie Plus to usługa pozwalająca użytkownikowi na korzystanie ze specjalnych, wirtualnych adresów e-mail. Wiadomości kierowane na te adresy będą automatycznie przekierowywane do zdefiniowanych w adresie folderów, bez konieczności wcześniejszego dodawania reguł w Webmail lub kliencie pocztowym. Jeśli podczas zapisywania się do subskrypcji newslettera wprowadzimy wirtualny adres e-mail, wiadomość zostanie przekierowana do tego folderu w skrzynce pocztowej, a jeśli nie istnieje, zostanie automatycznie utworzony.
 
 
Informacje w tym artykule:
 
 
 
 
Jeśli użytkownik posiada adres e-mail j.nowak@twojanazwadomeny.com.pl i zamierza zapisać się do newslettera o nazwie ACME, wprowadza adres: j.nowak ACME@twojanazwadomeny.com.pl, wiadomość trafi do folderu o tej samej nazwie. Podczas definiowania adresu e-mail należy pamiętać, że nazwa folderu musi znajdować się po znaku " " umieszczonym tuż za nazwą użytkownika, ale przed @twojanazwadomeny.com.pl.
 
W adresie skrzynki pocztowej, po znaku " " przed ACME można również umieścić nazwę folderu nadrzędnego, oddzielając go znakiem "/" np.: j.nowak Newslettery/ACME@twojanazwadomeny.com.pl. W tym scenariuszu wiadomość zostanie przekierowana do folderu ACME, który zostanie utworzony jako podfolder Newslettery.
 
Przykładowo, jeśli do tego w późniejszym czasie trafi spam, posiadamy informację skąd potencjalnie mógł nastąpić wyciek naszego adresu e-mail.
 
Podczas konfiguracji klienta pocztowego w protokole POP3 jako nazwę użytkownika wprowadzimy  j.nowak ACME@twojanazwadomeny.com.pl, użytkownik ten będzie miał dostęp tylko do folderu ACME.
 
 
 
Zalogować się do Poczty Webio.
 
 
W menu umieszczonym w lewej części ekranu, kliknąć Ustawienia (ikona z dwoma kołami zębatymi). Kliknąć kolejno Moje ustawienia  Ustawienia konta  Adresowanie Plus.
 
Wybrać odpowiednią akcję:
 
  • Przenieś - przenosi e-mail do folderu, a jeśli nie istnieje, folder zostaje utworzony,
  • Przenieś do folderu (jeśli istnieje) - przenosi wiadomość do folderu (jeśli istnieje), w przeciwnym wypadku pozostaje w Skrzynce odbiorczej,
  • Zostaw w Skrzynce odbiorczej - wiadomość przychodząca nie jest przenoszona do żadnego folderu, pozostaje w skrzynce odbiorczej.
     
Zaznaczyć checkbox Adresowanie Plus, kliknąć Zapisz, aby włączyć usługę. Żadne dodatkowe kroki nie są potrzebne, wiadomości będą trafiały do folderów za pomocą dowolnie zdefiniowanych wirtualnych adresów e-mail.
 
 
 
  • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Logowanie do poczty elektronicznej (Webmail)

Webmail to aplikacja umożliwiająca korzystanie z poczty elektronicznej za pomocą przeglądarki...

Dodawanie kalendarza z Webmaila do Thunderbirda

Kalendarze używane w Webmailu mogą być mogą być również synchronizowane w programie...

Jak sprawdzić limit oraz zajętość skrzynki pocztowej?

Właściciel skrzynki pocztowej   Zalogować się do Poczty Webio.     W...

Jaki jest maksymalny rozmiar wiadomości z załącznikami?

Maksymalny rozmiar dla wysyłanej wiadomości ze wszystkimi załącznikami wynosi 50 MB.  ...

Przykład kodu odpowiedzialnego za wysłanie wiadomości ze strony internetowej korzystając z uwierzytelnienia SMTP

Kod C# odpowiedzialny za wysłanie wiadomości z serwerów Webio z poziomu strony internetowej...