Migracja skrzynki pocztowej do Webio

Narzędzie migracji skrzynki pocztowej umożliwia zaimportowanie wiadomości, kontaktów, kalendarzy, zadań i notatek ze skrzynki pocztowej od innego dostawcy usługi poczty. Może to być również inne konto pocztowe na serwerze Webio. Do wyboru jest wiele predefiniowanych typów kont, jeżeli  dostawca poczty nie znajduje się na liście, wystarczy wybrać 'Inne'.
 
Podczas migracji skrzynki użytkownik może zachować lub usunąć dotychczasowe elementy skrzynki pocztowej SmarterMail (pocztę kontakty, kalendarz, zadania, notatki).
Zalogować się do Poczty Webio.
 
 
W menu umieszczonym w lewej części ekranu, kliknąć Ustawienia (ikona z dwoma kołami zębatymi). Kliknąć kolejno Moje ustawienia  Ustawienia zaawansowane Migracja skrzynki do Webio.
 
 
Z rozwijanej listy wybrać Typ konta:
 
 • Exchange 2007 SP1 lub późniejsza.
 • Inna wersja Exchange,
 • Gmail,
 • Yahoo! Mail Plus,
 • Zimbra,
 • Open-Xchange,
 • Kerio,
 • CommuniGate,
 • IceWarp,
 • Mdaemon,
 • IMail,
 • MailEnable,
 • Inne.
 
Po zaznaczeniu opcji Usuń istniejące elementy skrzynki SmarterMail zostanie usunięta poczta, kontakty, notatki, zadania, wpisy z kalendarza. Kliknąć Dalej.
 
 
Wybrać elementy do zaimportowania, kliknąć Dalej.
 
 
Skonfigurować ustawienia konta pocztowego, z którego następuje migracja. Kliknąć Sprawdź połączenie.
 
 
W przypadku pomyślnego testu połączenia, kliknąć Dalej. W przeciwnym wypadku wprowadzić wymagane ustawienia ponownie.
 
 
Czas tego procesu jest uzależniony od ilości importowanych elementów. Podczas importowania, można zamknąć okno i w dowolnym momencie powrócić do tego widok, ponieważ importowanie działa w tle. Jeśli w pierwszym kroku wybrano opcję Usuń istniejące elementy skrzynki SmarterMail, wyświetli się ostrzeżenie o usunięciu. Kliknąć Rozpocznij.
 
 
Poczekać aż wszystkie elementy zostaną zaimportowane.
 
 
Po zakończonym procesie kliknąć Zamknij.
 
 
 
 
 • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Kontrola nad filtrowaniem SPAMu

Każda skrzynka pocztowa utworzona w Webio posiada możliwość kontroli SPAMu. Domyślne ustawienia...

Przekazywanie poczty na kilka adresów e-mail

Przekazywanie wiadomości można skonfigurować w ten sposób, aby były dostarczane na kilka...

Przykład wykorzystania biblioteki phpMailer do wysyłania poczty

Serwery pocztowe Webio do wysyłki wymagają uwierzytelnienia SMTP i w związku z tym, aby wysyłać...

Współdzielenie zasobów między użytkownikami tej samej domeny pocztowej

Klienci obsługujący pocztę z poziomu Webmail mogą między sobą współdzielić zasoby. Konta...

Konfiguracja klienta pocztowego Microsoft Outlook 2007

Po utworzeniu skrzynki pocztowej w Panelu zarządzania kontem hostingowym dostęp do poczty e-mail...