Przekierowanie wielu domen do domeny głównej z witryną

Moduł serwera IIS URL Rewrite pozwala klientowi przekierować wiele domen do domeny głównej z witryną, dzięki czemu nie trzeba tworzyć osobnej witryny dla każdej z domeny. Oprócz umieszczenia poniższego kodu w pliku web.config, należy pamiętać o dodaniu domen aliasowych (jeśli aliasem ma być poddomena, podczas dodawania, należy wybrać typ: domena, wprowadzić adres poddomeny i wskazać istniejącą witrynę).
 
W pliku web.config witryny dodać sekcję <rewrite>, a następnie uzupełnić ją poniższym kodem (trzy kropki w kodzie "..." oznaczają pozostałą część pliku web.config). Zastosowanie negacji w warunku reguły powoduje przekierowanie wszystkich adresów (innych niż domena.pl) i będących aliasami witryny pod wskazany adres.
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  ...
  <system.webServer>
   ...
   <rewrite>
    <rules>
      <rule name="Przekierowanie wielu domen do domeny głównej z witryną" stopProcessing="true">
        <match url="(.*)" />
          <conditions>  
            <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^domena\.pl$" negate="true" />
          </conditions>  
          <action type="Redirect" url="http://domena.pl/{R:1}" redirectType="Permanent" />
      </rule>
    </rules>
   </rewrite>
   ...
  </system.webServer>
  ...
</configuration>
 
Dla domeny.com.pl zapis będzie wyglądał następująco:
 
            <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^domena\.com\.pl$" negate="true" />
  • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Włączenie logowania błędów w aplikacji .NET Core

  W  formularzu edycji witryny przełączyć pulę aplikacji dedykowaną dla .NET Core ,czyli "No...

State Server dla witryn klientów Webio

Jeżeli w witrynie/aplikacji wykorzystywana jest sesja, najczęściej działa w trybie In-Process,...

'Sys' is undefined

W większości przypadków gdy witryna generuje błąd "'Sys' is undefined" mamy do...

Błąd "The configuration section 'system.web.extensions' cannot be read because it is missing a section declaration"

Do pliku web.config w sekcji configSections należy dodać poniższe wpisy:  <sectionGroup...