Przekierowanie wielu domen do domeny głównej z witryną

Moduł serwera IIS URL Rewrite pozwala klientowi przekierować wiele domen do domeny głównej z witryną, dzięki czemu nie trzeba tworzyć osobnej witryny dla każdej z domeny. Oprócz umieszczenia poniższego kodu w pliku web.config, należy pamiętać o dodaniu domen aliasowych (jeśli aliasem ma być poddomena, podczas dodawania, należy wybrać typ: domena, wprowadzić adres poddomeny i wskazać istniejącą witrynę).
 
W pliku web.config witryny dodać sekcję <rewrite>, a następnie uzupełnić ją poniższym kodem (trzy kropki w kodzie "..." oznaczają pozostałą część pliku web.config). Zastosowanie negacji w warunku reguły powoduje przekierowanie wszystkich adresów (innych niż domena.pl) i będących aliasami witryny pod wskazany adres.
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  ...
  <system.webServer>
   ...
   <rewrite>
    <rules>
      <rule name="Przekierowanie wielu domen do domeny głównej z witryną" stopProcessing="true">
        <match url="(.*)" />
          <conditions>  
            <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^domena\.pl$" negate="true" />
          </conditions>  
          <action type="Redirect" url="http://domena.pl/{R:1}" redirectType="Permanent" />
      </rule>
    </rules>
   </rewrite>
   ...
  </system.webServer>
  ...
</configuration>
 
Dla domeny.com.pl zapis będzie wyglądał następująco:
 
            <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^domena\.com\.pl$" negate="true" />
  • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Uruchomienie aplikacji .NET Core

  W  formularzu edycji witryny przełączyć pulę aplikacji dedykowaną dla .NET Core ,czyli "No...

Blokowanie dostępu do witryny dla zdefiniowanych adresów IP za pomocą reguł URL Rewrite

W pliku web.config, w sekcji <system.webServer></system.webServer> należy...

Sprawdzenie ustawień PHP

Wywołanie funkcji phpinfo() spowoduje wyświetlenie wszystkich ustawień PHP na serwerze dla danej...

Analizowanie logów serwera IIS za pomocą narzędzia Log Parser

Log Parser to darmowe narzędzie ułatwiające wyszukiwanie, analizowanie i opracowywanie danych...

'Sys' is undefined

W większości przypadków gdy witryna generuje błąd "'Sys' is undefined" mamy do...