Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie bazy MSSQL

 
 
W sekcji Bazy danych kliknąć SQL Server 2012.
 
 
Przejść do formularza edycji bazy danych klikając jej nazwę.
 
 
 
 
Wykonywanie kopii zapasowej
 
W sekcji Narzędzia konserwacyjne (rozsunąć " " po prawej stronie) kliknąć Kopia zapasowa.
 
 
Skonfigurować opcje kopii:
 
  • Nazwa pliku kopii zapasowej: wprowadzić nową lub pozostawić domyślną nazwę,
  • Spakować kopie zapasową do pliku ZIP - usunięcie zaznaczenia, spowoduje że baza danych nie zostanie skompresowana i jej kopia zostanie wykonana do pliku .bak,
  • Przeznaczenie kopii zapasowej:
     
    • Pobierz przez HTTP - po kliknięciu Kopia zapasowa wyświetli się okno z pobieraniem pliku bazy,
    • Kopiuj do folderu - po zaznaczeniu tej opcji wskazać katalog w przestrzeni hostingowej.
 
 
 
Kopia zapasowa może być wykonywana automatycznie. W tym celu należy utworzyć zaplanowane zadanie, które będzie uruchamiane zgodnie z harmonogramem czasowym zdefiniowanym przez użytkownika.
 
Przywracanie z kopii zapasowej
 
We Właściwościach bazy danych SQL w sekcji Narzędzia konserwacyjne kliknąć Przywróć.
 
 
Wybrać czy baza danych zostanie przywrócona z Wczytanego pliku lub Pliku przestrzeni:
 
Wczytany plik - kliknąć Wybierz plik, a następnie wskazać plik z kopią zapasową na dysku komputera, zatwierdzić przyciskiem Przywróć.
 
 
Plik przestrzeni - zaznaczyć tę opcję i kliknąć pole tekstowe, aby wskazać w przestrzeni hostingowej plik z kopią zapasową. Zatwierdzić przyciskiem Przywróć.
 
  • 4 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Jak sprawdzić aktualną zajętość konta hostingowego?

Zajętość kont hostingowych odświeżana pod koniec każdego tygodnia, a w przypadku przekroczenia...

Konfiguracja klienta FTP WinSCP

WinSCP to kolejny klient FTP umożliwiający zarządzanie plikami przestrzeni hostingowej. Jako...

Usuwanie domen

Usunięcie domeny z Panelu zarządzania kontem hostingowym jest możliwe dopiero po usunięciu...

Dodawanie domen

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     W sekcji...

Jakie informacje znajdę w Dzienniku zdarzeń?

Dziennik zdarzeń to przydatne narzędzie umożliwiające sprawdzenie operacji wykonywanych w...