Jak wyłączyć dziedziczenie ustawień głównego katalogu

Domyślnie ustawienia aplikacji są dziedziczone na podaplikacje, co w przypadku serwera IIS jest czymś zupełnie naturalnym. Opcję tą można wyłączyć poprzez odpowiedni wpis w pliku konfiguracyjnym web.config w katalogu głównym aplikacji. Rozwiązanie to sprawdzi się w praktyce, gdy klient posiadając witrynę chciałby uruchomić bloga jako jej podaplikację, która do prawidłowego działania wymaga starszej bądź nowszej wersji ASP.NET w odniesieniu do katalogu głównego.
 
Znaki 3 kropek oznaczają pozostałą część pliku web.config.
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
 ...
  <location path="." inheritInChildApplications="false">
  <system.web>
    ...
  </system.web>
  <system.webServer>
    ...
  </system.webServer>
  </location>
 ...
</configuration>
  • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Przechwytywanie błędów w aplikacji MVC

W celu wyświetlania dokładnych szczegółów błędu oprócz samego komunikatu:   "Sorry, an...

Błąd HTTP Error 500.30 - ANCM In-Process Start Failure po opublikowaniu aplikacji .NET Core

W celu usunięcia problemu z błędem HTTP Error 500.30 - ANCM In-Process Start Failure należy w...

Uruchomienie usługi WCF oraz błąd Memory gates checking failed because the free memory (..... bytes) is less than 5% of total memory

Aby uruchomic usługę WCF na serwerach Webio oraz uniknąć problemów z pamięcią podczas...

Przekierowanie do non-WWW za pomocą URLRewrite (przykład: http://domena.pl)

W pliku web.config witryny dodać sekcję <rewrite>, a następnie uzupełnić ją poniższym kodem...

Przekierowanie z głównego katalogu witryny do podkatalogu

W pliku web.config witryny dodać sekcję <rewrite>, a następnie uzupełnić ją poniższym kodem...