Jak wyłączyć dziedziczenie ustawień głównego katalogu

Domyślnie ustawienia aplikacji są dziedziczone na podaplikacje, co w przypadku serwera IIS jest czymś zupełnie naturalnym. Opcję tą można wyłączyć poprzez odpowiedni wpis w pliku konfiguracyjnym web.config w katalogu głównym aplikacji. Rozwiązanie to sprawdzi się w praktyce, gdy klient posiadając witrynę chciałby uruchomić bloga jako jej podaplikację, która do prawidłowego działania wymaga starszej bądź nowszej wersji ASP.NET w odniesieniu do katalogu głównego.
 
Znaki 3 kropek oznaczają pozostałą część pliku web.config.
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
 ...
  <location path="." inheritInChildApplications="false">
  <system.web>
    ...
  </system.web>
  <system.webServer>
    ...
  </system.webServer>
  </location>
 ...
</configuration>
  • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Wymuszenie nawiązywania zdalnego połączenia przy pomocy TLS 1.2 z aplikacji .NET

Serwery Webio obsługują najnowszą wersję TLS 1.2, ale wymuszenie nawiązywania połączenia przy...

Włączenie logowania błędów w aplikacji .NET Core

  W  formularzu edycji witryny przełączyć pulę aplikacji dedykowaną dla .NET Core ,czyli "No...

Uruchomienie aplikacji .NET Core

  W  formularzu edycji witryny przełączyć pulę aplikacji dedykowaną dla .NET Core ,czyli "No...

Przekierowanie do WWW za pomocą URL Rewrite

  W pliku web.config witryny dodać sekcję <rewrite>, a następnie uzupełnić ją poniższym...

Obsługa błędów za pomocą modułu ELMAH

Do zapisywania błędów występujących w aplikacjach serwery IIS Webio mają domyślnie zainstalowany...