Jak wyłączyć dziedziczenie ustawień głównego katalogu

Domyślnie ustawienia aplikacji są dziedziczone na podaplikacje, co w przypadku serwera IIS jest czymś zupełnie naturalnym. Opcję tą można wyłączyć poprzez odpowiedni wpis w pliku konfiguracyjnym web.config w katalogu głównym aplikacji. Rozwiązanie to sprawdzi się w praktyce, gdy klient posiadając witrynę chciałby uruchomić bloga jako jej podaplikację, która do prawidłowego działania wymaga starszej bądź nowszej wersji ASP.NET w odniesieniu do katalogu głównego.
 
Znaki 3 kropek oznaczają pozostałą część pliku web.config.
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
 ...
  <location path="." inheritInChildApplications="false">
  <system.web>
    ...
  </system.web>
  <system.webServer>
    ...
  </system.webServer>
  </location>
 ...
</configuration>
  • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Przekierowanie wielu domen do domeny głównej z witryną

Moduł serwera IIS URL Rewrite pozwala klientowi przekierować wiele domen do domeny głównej z...

Włączenie pokazywania błędów aplikacji napisanych w PHP i ASP Classic

Aby mieć możliwość podejrzenia błędów generowanych przez PHP należy uaktualnić plik...

Znak dwukropka (":") powoduje błąd Bad Request

Do pliku web.config (niezależnie czy jest to aplikacja PHP czy ASP.NET) należy dodać wpis:...

Przekierowanie do HTTPS WWW (SSL) za pomocą URL Rewrite (przykład: https://www.domena.pl)

W pliku web.config witryny dodać sekcję <rewrite>, a następnie uzupełnić ją poniższym kodem...

Błąd HTTP Error 500.30 - ANCM In-Process Start Failure po opublikowaniu aplikacji .NET Core

W celu usunięcia problemu z błędem HTTP Error 500.30 - ANCM In-Process Start Failure należy w...