Przenoszenie bazy danych z lokalnego serwera MSSQL na serwer Webio

Projekt utworzony lokalnie w Microsoft Visual Studio można opublikować za pomocą opcji WebDeploy dostępnej we właściwościach witryny w Panelu zarządzania kontem hostingowym. Jeśli projekt dodatkowo korzysta z bazy danych, nie zostanie automatycznie utworzona na koncie hostingowym użytkownika. W tej sytuacji niezbędne jest przeniesienie z lokalnego serwera MSSQL na serwer Webio.
 
 
Aby przenieść bazę danych z lokalnego serwera MSSQL na serwer Webio należy:
 
  1. Wykonać kopie zapasową bazy danych na lokalnym serwerze MSSQL.
  2. Utworzyć bazę danych i użytkownika w Panelu zarządzania kontem hostingowym.
  3. Przywrócić nową bazę danych z pliku kopii zapasowej.
  4. Utworzyć ConnectionString w pliku web.config.
 
Dozwolone pliki podczas przywracania bazy to .BAK i ZIP. Podczas tej operacji można skorzystać z opcji Wczytany plik wskazując kopię bezpośrednio z dysku lokalnego lub Plik przestrzeni po uprzednim umieszczeniu go w przestrzeni hostingowej poprzez dowolnego klienta FTP lub Menadżera plików
 
 
Wykonanie kopii zapasowej na lokalnym serwerze MSSQL
 
W programie SQL Server Management Studio kliknąć prawym przyciskiem na bazę danych Tasks  Back Up...
 
 
W oknie kopii zapasowej upewnić się czy jest wybrany pełny typ backupu.W sekcji Destination zaznaczyć na liście istniejący katalog przeznaczenia, kliknąć Remove.
 
 
Kliknąć przycisk Add, aby dodać nową lokalizację dla kopii zapasowej.
 
 
Nową lokalizacją będzie utworzony wcześniej katalog E:\Backups, wprowadzić nazwę pliku wraz z rozszerzeniem .bak, kliknąć OK.
 
 
W lewej części okna przejść do karty Options. W sekcji Overwrite media, zaznaczyć Overwrite all existing backup sets, zatwierdzić przyciskiem OK.
 
 
Kopia zapasowa bazy danych została wykonana, kliknąć OK.
 
 
 
  • 3 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Zmiana scheme tabel w bazie danych na dbo

Aby zmienić scheme tabel na dbo w danej bazie danych MSSQL Server nalezy wykonac poniższe...

Dostęp do phpMyAdmin

phpMyAdmin umożliwia zarządzanie bazami danych MySQL utworzonymi w ramach serwera Webio. Dostęp...

Sprawdzenie zajętości poszczególnych tabel w bazie MSSQL

Za pomocąMSSQL Server Management Studio wykonać zapytanie:   SELECT    t.NAME AS TableName,...

Ilość oraz limit baz danych

Ilość oraz limit baz danych jest uzależniona od posiadanego Planu hostingowego. Plan Startowy...