Włączenie kompresji za pomocą mod_gzip

Kompresja GZIP przyspiesza ładowanie witryny dzięki skompresowaniu zawartości witryny jeszcze przed wysłaniem do klienta. Do działania modułu niezbędne jest dodanie pliku .htaccess, w którym należy umieścić poniższy kod oraz ustawienie puli aplikacji w trybie Integrated Pipeline (domyślne ustawienie dla tworzonej witryny).
 
# By file extension
SetEnvIfNoCase request_uri \.mdb$ gzip=9
SetEnvIfNoCase request_uri \.bmp$ gzip cache-enable=mem
SetEnvIfNoCase request_uri \.(?:jpg|gif|png|swf|avi|rm)$ no-gzip
 
# By MIME type
SetEnvIfNoCase mime text/.* gzip=9 cache-enable=mem
SetEnvIfNoCase mime audio/wav gzip cache-enable=mem
SetEnvIfNoCase mime image/bmp gzip cache-enable=mem
SetEnvIfNoCase mime message/rfc822 gzip
 
SetEnvIfNoCase mime application/msword gzip
SetEnvIfNoCase mime application/postscript gzip
SetEnvIfNoCase mime application/vnd.ms-excel gzip
SetEnvIfNoCase mime application/vnd.ms-powerpoint gzip
SetEnvIfNoCase mime application/vnd.ms-works gzip
SetEnvIfNoCase mime application/x-javascript gzip cache-enable=mem
SetEnvIfNoCase mime application/x-msaccess gzip
SetEnvIfNoCase mime application/pdf gzip
 
# Exceptions for old browsers
#BrowserMatchNoCase \bOpera(?:\s5\.|/5) and \
#    mime application/.* no-gzip vary-agent !cache-enable
#BrowserMatchNoCase \bMozilla/4\.[67] and \
#    (mime application/.* or mime image/.*) no-gzip vary-agent !cache-enable
#BrowserMatchNoCase \bNetscape(?:6/6\.|/) and \
#    mime application/.* no-gzip vary-agent !cache-enable#BrowserMatchNoCase \bFirefox/1 and \
#    mime application/pdf no-gzip vary-agent !cache-enable
 
SetEnvIfNoCase (mime text/css) or (mime image/jpeg) vary-agent
BrowserMatchNoCase \bMSIE\s[567]\. and \
    (mime text/css or mime image/jpeg) no-gzip vary-agent !cache-enable
 
# Vary header should be properly set for cachingHeader merge Vary User-Agent env=vary-agent
# Set expiry delta for static content
# Dynamic pages should set expiry delta by oneself
 
Header merge Cache-Control max-age=86400 env=cache-enable
 
  • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Błąd HTTP Error 500.30 - ANCM In-Process Start Failure po opublikowaniu aplikacji .NET Core

W celu usunięcia problemu z błędem HTTP Error 500.30 - ANCM In-Process Start Failure należy w...

Umożliwienie wykonywania poleceń typu PUT

W  formularzu edycji witryny przełączyć pulę aplikacji na "No Managed Code" (panel.webio.pl →...

Przechwytywanie błędów w aplikacji MVC

W celu wyświetlania dokładnych szczegółów błędu oprócz samego komunikatu:   "Sorry, an...

Obsługa błędów za pomocą modułu ELMAH

Do zapisywania błędów występujących w aplikacjach serwery IIS Webio mają domyślnie zainstalowany...

Uruchomienie aplikacji .NET Core

  W  formularzu edycji witryny przełączyć pulę aplikacji dedykowaną dla .NET Core ,czyli "No...