Zapisywanie wiadomości w programie pocztowym

Rozwiązanie problemu z pocztą elektroniczną bardzo często niesie za sobą konieczność przeanalizowania przykładowej wiadomości. Zapisanie e-mail do pliku .eml lub .msg oraz załączenie go do przesyłanego zgłoszenia znacznie ułatwia ten proces. W poniższym artykule opisano w jaki sposób zapisać wiadomość w najpopularniejszych klientach pocztowych.
 
Informacje w tym artykule:
 
 
Kliknąć na wiadomość. W oknie podglądu wiadomości kliknąć Widok Źródło.
 
 
Zaznaczyć i skopiować zawartość źródła, a następnie wkleić do zgłoszenia.
 
 
 
 
Kliknąć na wiadomość prawym przyciskiem, z podręcznego menu wybrać Zapisz jako...
 
 
Wprowadzić nazwę pliku, wybrać typ: Pliki poczty i zapisać w wybranej lokalizacji. Kliknąć Zapisz (Save), wiadomość zostanie zapisana w formacie EML.
 
 
 
 
Kliknąć na wiadomość.
 
 
Z menu umieszczonego nad Wstążką wybrać kolejno: Zapisz  Zapisz jako plik.
 
 
Wprowadzić nazwę pliku, wybrać typ: Pliki poczty i zapisać w wybranej lokalizacji. Kliknąć Zapisz (Save), wiadomość zostanie zapisana w formacie EML.
 
 
 
 
Kliknąć na wiadomość. Z menu umieszczonego nad Wstążką kliknąć Plik.
 
 
Kliknąć Zapisz jako.
 
 
Wprowadzić nazwę pliku, wybrać typ: Format wiadomości programu Outlook - Unicode. Kliknąć Zapisz, wiadomość zostanie zapisana w formacie MSG.
 
 
 
 
Kliknąć na wiadomość.
 
 
Z menu umieszczonego nad Wstążką wybrać kolejno: Zapisz  Zapisz jako plik.
 
 
Wprowadzić nazwę pliku, wybrać typ: Format wiadomości programu Outlook - Unicode. Kliknąć Zapisz, wiadomość zostanie zapisana w formacie MSG.
 
 
 
 
Kliknąć na wiadomość.
 
 
Z menu Plik wybrać Zapisz jako.
 
 
Wprowadzić nazwę pliku, wybrać typ: Format wiadomości programu Outlook - Unicode. Kliknąć Zapisz, wiadomość zostanie zapisana w formacie MSG.
 
 
 
 
Przejść do widoku wiadomości. Kliknąć na strzałkę obok przycisku Odpowiedz i z menu wybrać Pokaż oryginał
 
 
Wyświetli się źródło wiadomości. Kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie przeglądarki, a następnie zapisać (w zależności od przeglądarki - Mozilla Firefox: Zapisz stronę jako, Google Chrome: Zapisz jako, itp).
 
 
Zapisać plik tekstowy, a następnie załączyć do zgłoszenia.
 
 
 
 
  • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Korzystanie z funkcji czatu w aplikacji SmarterMail

Użytkownicy, których skrzynki pocztowe zostały utworzone w obrębie tej samej domeny...

Zmiana hasła do skrzynki pocztowej z poziomu SmarterMail

Do zmiany hasła wymagana jest znajomość aktualnego hasła. Zalogować się do Poczty Webio....

Przykład wykorzystania biblioteki phpMailer do wysyłania poczty

Serwery pocztowe Webio do wysyłki wymagają uwierzytelnienia SMTP i w związku z tym, aby wysyłać...

Konfiguracja klienta pocztowego Microsoft Outlook 2013

Po utworzeniu skrzynki pocztowej w Panelu zarządzania kontem hostingowym dostęp do poczty e-mail...

Logowanie do poczty elektronicznej (Webmail)

Webmail to aplikacja umożliwiająca korzystanie z poczty elektronicznej za pomocą przeglądarki...