Łączenie SmarterMail (Webmail) z dyskiem w chmurze

SmarterMail pozwala na połączenie z usługą Google Drive, Dropbox czy OneDrive. Użytkownicy korzystający z poczty Webio poprzez interfejs Webmail w prosty sposób mogą udostępniać pliki, bez obawy, że przekroczą limit wielkości załącznika (50MB) lub skrzynka odbiorcy zostanie w niechciany sposób zapełniona. W wysyłanej wiadomości zamiast załączników dodawane są linki do plików przechowywanych na dysku w chmurze. Każdy, kto będzie w posiadaniu hiperłącza, będzie posiadał podgląd do udostępnionego pliku. Aby połączyć się z usługą niezbędne jest wcześniejsze zarejestrowane konta.
 
Informacje w tym artykule:
 
 
 
Zalogować się do Poczty Webio.
 
 
W menu umieszczonym w lewej części ekranu, kliknąć na zakładkę Ustawienia (ikona z dwoma kołami zębatymi). W lewym panelu wybrać Połączone usługi, a następnie w oknie zawartości kliknąć Nowy.

 
Wybrać jedną z usług. W tym przykładzie skrzynka pocztowa zostanie połączona z kontem Dropbox, w przypadku wyboru innej usługi, pozostałe kroki wyglądają analogicznie.
 
Jedno konto e-mail może być docelowo połączone z kilkoma usługami.
 
Zalogować się do usługi.
 


Zezwolić na dostęp SmarterMail do konta.
 
 
Wprowadzić nazwę wyświetlaną (dobrą praktyką jest wpisanie adresu e-mail, na który zarejestrowano usługę, łatwiejsza późniejsza identyfikacja, gdy użytkownik posiada kilka kont). Kliknąć Zapisz.
 
 
Dodana usługa zostanie wyświetlona na liście.
 
 
 
 
W oknie nowej wiadomości, z górnego menu wybrać Dodaj odnośnik z .. .
 
 
Wybrać konto, w tym przypadku Dropbox Dysk w chmurze.
 
 
Wskazać plik i kliknąć OK.

 
Rozmiar pliku nie ma znaczenia, gdyż do wiadomości dołączany jest sam odnośnik. Po wysłaniu odbiorca otrzyma wiadomość z linkiem kierującym bezpośrednio do pliku w chmurze, który można wyświetlić lub zapisać.
 

 
 
 
  • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Konfiguracja klienta pocztowego wbudowanego w Windows 10

W głównym oknie programu Poczta kliknąć Konta, a następnie Dodaj konto. Jako typ konta wybrać...

Filtrowanie zawartości w SmarterMail

Zalogować się do Poczty Webio.     W menu umieszczonym w lewej części ekranu,...

Jaki jest maksymalny rozmiar wiadomości z załącznikami?

Maksymalny rozmiar dla wysyłanej wiadomości ze wszystkimi załącznikami wynosi 50 MB.  ...

Jednorazowy adres e-mail

W sytuacji gdy użytkownik nie chce udostępniać swojego prawdziwego adresu e-mail, może...

Kontrola nad filtrowaniem SPAMu

Każda skrzynka pocztowa utworzona w Webio posiada możliwość kontroli SPAMu. Domyślne ustawienia...