Łączenie SmarterMail (Webmail) z dyskiem w chmurze

SmarterMail pozwala na połączenie z usługą Google Drive, Dropbox czy OneDrive. Użytkownicy korzystający z poczty Webio poprzez interfejs Webmail w prosty sposób mogą udostępniać pliki, bez obawy, że przekroczą limit wielkości załącznika (50MB) lub skrzynka odbiorcy zostanie w niechciany sposób zapełniona. W wysyłanej wiadomości zamiast załączników dodawane są linki do plików przechowywanych na dysku w chmurze. Każdy, kto będzie w posiadaniu hiperłącza, będzie posiadał podgląd do udostępnionego pliku. Aby połączyć się z usługą niezbędne jest wcześniejsze zarejestrowane konta.
 
Informacje w tym artykule:
 
 
 
Zalogować się do Poczty Webio.
 
 
W menu umieszczonym w lewej części ekranu, kliknąć na zakładkę Ustawienia (ikona z dwoma kołami zębatymi). W lewym panelu wybrać Połączone usługi, a następnie w oknie zawartości kliknąć Nowy.

 
Wybrać jedną z usług. W tym przykładzie skrzynka pocztowa zostanie połączona z kontem Dropbox, w przypadku wyboru innej usługi, pozostałe kroki wyglądają analogicznie.
 
Jedno konto e-mail może być docelowo połączone z kilkoma usługami.
 
Zalogować się do usługi.
 


Zezwolić na dostęp SmarterMail do konta.
 
 
Wprowadzić nazwę wyświetlaną (dobrą praktyką jest wpisanie adresu e-mail, na który zarejestrowano usługę, łatwiejsza późniejsza identyfikacja, gdy użytkownik posiada kilka kont). Kliknąć Zapisz.
 
 
Dodana usługa zostanie wyświetlona na liście.
 
 
 
 
W oknie nowej wiadomości, z górnego menu wybrać Dodaj odnośnik z .. .
 
 
Wybrać konto, w tym przypadku Dropbox Dysk w chmurze.
 
 
Wskazać plik i kliknąć OK.

 
Rozmiar pliku nie ma znaczenia, gdyż do wiadomości dołączany jest sam odnośnik. Po wysłaniu odbiorca otrzyma wiadomość z linkiem kierującym bezpośrednio do pliku w chmurze, który można wyświetlić lub zapisać.
 

 
 
 
  • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Jak sprawdzić limit oraz zajętość skrzynki pocztowej?

Właściciel skrzynki pocztowej   Zalogować się do Poczty Webio.     W...

Wysyłanie poczty wychodzącej pod dodatkowy adres e-mail

Zalogować się do Poczty Webio.     W menu umieszczonym w lewej części ekranu,...

Konfiguracja klienta pocztowego Microsoft Outlook 2016

Po utworzeniu skrzynki pocztowej w Panelu zarządzania kontem hostingowym dostęp do poczty e-mail...

Konfiguracja klienta pocztowego Microsoft Outlook 2010

Po utworzeniu skrzynki pocztowej w Panelu zarządzania kontem hostingowym dostęp do poczty e-mail...

Konfiguracja klienta pocztowego Mozilla Thunderbird

Po utworzeniu skrzynki pocztowej w Panelu zarządzania kontem hostingowym dostęp do poczty e-mail...