Przekierowanie poddomeny do katalogu domeny głównej

Poniższa reguła przekierowuje poddomenę nazwa.domena.pl do katalogu domeny głównej domena.pl/nazwa. Oprócz umieszczenia poniższego kodu w pliku web.config, należy pamiętać o dodaniu domeny aliasowej (podczas dodawania, należy wybrać typ: domena, wprowadzić adres poddomeny i wskazać istniejącą witrynę) oraz dodaniu katalogu w wwwroot o tej samej nazwie co początek poddomeny.
 
W pliku web.config witryny dodać sekcję <rewrite>, a następnie uzupełnić ją poniższym kodem (trzy kropki w kodzie "..." oznaczają pozostałą część pliku web.config).
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  ...
  <system.webServer>
   ...
   <rewrite>
    <rules>
      <rule name="Przekierowanie poddomeny do katalogu domeny głównej" stopProcessing="false">
        <match url="(.*)" />
          <conditions>  
            <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^(?!www)(\w )\.domena\.pl$" />
          </conditions>  
          <action type="Redirect" url="http://domena.pl/{C:1}" redirectType="Permanent" />
      </rule>
    </rules>
   </rewrite>
   ...
  </system.webServer>
  ...
</configuration>
  • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Włączenie logowania błędów w aplikacji .NET Core

  W  formularzu edycji witryny przełączyć pulę aplikacji dedykowaną dla .NET Core ,czyli "No...

Przekierowanie do WWW za pomocą URL Rewrite (przykład: http://www.domena.pl)

  W pliku web.config witryny dodać sekcję <rewrite>, a następnie uzupełnić ją poniższym...

Routing w ASP.NET - wpisy konfiguracyjne w pliku web.config

Wpisy w pliku web.config wymagane do poprawnego działania routingu w ASP.NET:  ......

Przekierowanie wielu domen do domeny głównej z witryną

Moduł serwera IIS URL Rewrite pozwala klientowi przekierować wiele domen do domeny głównej z...

Jak w prosty sposób wyłączyć dostęp do aplikacji?

W katalogu wwwroot wystarczy umieścić/utworzyć plik app_offline.htm. Następstwem tego będzie...