Przekierowanie poddomeny do katalogu domeny głównej

Poniższa reguła przekierowuje poddomenę nazwa.domena.pl do katalogu domeny głównej domena.pl/nazwa. Oprócz umieszczenia poniższego kodu w pliku web.config, należy pamiętać o dodaniu domeny aliasowej (podczas dodawania, należy wybrać typ: domena, wprowadzić adres poddomeny i wskazać istniejącą witrynę) oraz dodaniu katalogu w wwwroot o tej samej nazwie co początek poddomeny.
 
W pliku web.config witryny dodać sekcję <rewrite>, a następnie uzupełnić ją poniższym kodem (trzy kropki w kodzie "..." oznaczają pozostałą część pliku web.config).
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  ...
  <system.webServer>
   ...
   <rewrite>
    <rules>
      <rule name="Przekierowanie poddomeny do katalogu domeny głównej" stopProcessing="false">
        <match url="(.*)" />
          <conditions>  
            <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^(?!www)(\w )\.domena\.pl$" />
          </conditions>  
          <action type="Redirect" url="http://domena.pl/{C:1}" redirectType="Permanent" />
      </rule>
    </rules>
   </rewrite>
   ...
  </system.webServer>
  ...
</configuration>
  • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Włączenie logowania błędów w aplikacji .NET Core

  W  formularzu edycji witryny przełączyć pulę aplikacji dedykowaną dla .NET Core ,czyli "No...

Włączenie kompresji za pomocą mod_gzip

Kompresja GZIP przyspiesza ładowanie witryny dzięki skompresowaniu zawartości witryny jeszcze...

Sprawdzenie ustawień PHP

Wywołanie funkcji phpinfo() spowoduje wyświetlenie wszystkich ustawień PHP na serwerze dla danej...

Wymuszenie nawiązywania zdalnego połączenia przy pomocy TLS 1.2 z aplikacji .NET

Serwery Webio obsługują najnowszą wersję TLS 1.2, ale wymuszenie nawiązywania połączenia przy...

Jak wyłączyć dziedziczenie ustawień głównego katalogu

Domyślnie ustawienia aplikacji są dziedziczone na podaplikacje, co w przypadku serwera IIS jest...