Dodawanie kalendarza z Webmaila do Thunderbirda

Kalendarze używane w Webmailu mogą być mogą być również synchronizowane w programie pocztowym Mozilla Thunderbird.
 
Do synchronizacji kalendarza nie jest wymagany zakup dodatku hostingowego Synchronizacja Activesync z urządzeniami mobilnymi - jedno konto e-mail.
Zalogować się do Poczty Webio.
 
 
Przejść do Kalendarza. W menu Akcje kliknąć Pobierz adres CalDAV.
 

Skopiować adres Wszystkich kalendarzy. Jeśli adres ten w późniejszym etapie nie zostanie rozpoznany podczas dodawania kalendarza, należy skorzystać z URL dla My Calendar (Główny).
 
 
W kliencie pocztowym doinstalować dodatek Lightning.
 
 
Przejść do zakładki Kalendarz. W lewym panelu kliknąć prawym przyciskiem i z menu wybrać Nowy kalendarz.
 
 
W kreatorze wybrać Kalendarz zdalny, kliknąć Dalej.
 
 
Format: CalDAV, Położenie: wkleić skopiowany z webmaila URL kalendarza. Kliknąć Dalej
 
 
Wprowadzić nazwę, wybrać e-mail do powiadomień. Kliknąć Dalej.
 
 
Zalogować się do skrzynki pocztowej, podając pełny adres e-mail jako użytkownika oraz hasło. Zaznaczyć checkbox Użyj Menedżera haseł, aby zachować to hasło, kliknąć OK.
 
 
Kalendarz utworzono. Kliknąć Zakończ.
 
 
Utworzone wydarzenie w Lightning zostanie automatycznie zsynchronizowane z kalendarzem zdalnym (ręczna synchronizacja po kliknięciu przycisku Synchronizuj).
 
 
  • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Filtrowanie przychodzących wiadomości za pomocą Adresowania Plus

Adresowanie Plus to usługa pozwalająca użytkownikowi na korzystanie ze specjalnych, wirtualnych...

Wysyłanie poczty wychodzącej pod dodatkowy adres e-mail

Zalogować się do Poczty Webio.     W menu umieszczonym w lewej części ekranu,...

Przykład kodu odpowiedzialnego za wysłanie wiadomości ze strony internetowej korzystając z uwierzytelnienia SMTP

Kod C# odpowiedzialny za wysłanie wiadomości z serwerów Webio z poziomu strony internetowej...

Zmiana hasła do skrzynki pocztowej z poziomu SmarterMail

Do zmiany hasła wymagana jest znajomość aktualnego hasła. Zalogować się do Poczty Webio....

Przekazywanie poczty na kilka adresów e-mail

Przekazywanie wiadomości można skonfigurować w ten sposób, aby były dostarczane na kilka...