Dodawanie kalendarza z Webmaila do Thunderbirda

Kalendarze używane w Webmailu mogą być mogą być również synchronizowane w programie pocztowym Mozilla Thunderbird.
 
Do synchronizacji kalendarza nie jest wymagany zakup dodatku hostingowego Synchronizacja Activesync z urządzeniami mobilnymi - jedno konto e-mail.
Zalogować się do Poczty Webio.
 
 
Przejść do Kalendarza. W menu Akcje kliknąć Pobierz adres CalDAV.
 

Skopiować adres Wszystkich kalendarzy. Jeśli adres ten w późniejszym etapie nie zostanie rozpoznany podczas dodawania kalendarza, należy skorzystać z URL dla My Calendar (Główny).
 
 
W kliencie pocztowym doinstalować dodatek Lightning.
 
 
Przejść do zakładki Kalendarz. W lewym panelu kliknąć prawym przyciskiem i z menu wybrać Nowy kalendarz.
 
 
W kreatorze wybrać Kalendarz zdalny, kliknąć Dalej.
 
 
Format: CalDAV, Położenie: wkleić skopiowany z webmaila URL kalendarza. Kliknąć Dalej
 
 
Wprowadzić nazwę, wybrać e-mail do powiadomień. Kliknąć Dalej.
 
 
Zalogować się do skrzynki pocztowej, podając pełny adres e-mail jako użytkownika oraz hasło. Zaznaczyć checkbox Użyj Menedżera haseł, aby zachować to hasło, kliknąć OK.
 
 
Kalendarz utworzono. Kliknąć Zakończ.
 
 
Utworzone wydarzenie w Lightning zostanie automatycznie zsynchronizowane z kalendarzem zdalnym (ręczna synchronizacja po kliknięciu przycisku Synchronizuj).
 
 
  • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Zamawianie dodatku hostingowego wspierającego protokół ActiveSync

Dzięki dodatkowi hostingowemu Synchronizacja Activesync z urządzeniami mobilnymi - jedno konto...

Logowanie do poczty elektronicznej (Webmail)

Webmail to aplikacja umożliwiająca korzystanie z poczty elektronicznej za pomocą przeglądarki...

Zapisywanie wiadomości w programie pocztowym

Rozwiązanie problemu z pocztą elektroniczną bardzo często niesie za sobą konieczność...

Dodawanie kalendarza na urządzeniu mobilnym z systemem Android

Kalendarze używane w Webmailu mogą być mogą być również synchronizowane w urządzeniu mobilnym z...

Łączenie SmarterMail (Webmail) z dyskiem w chmurze

SmarterMail pozwala na połączenie z usługą Google Drive, Dropbox czy OneDrive. Użytkownicy...