Jak sprawdzić zainstalowaną wersję ASP.NET na serwerze?

Utworzyć plik z rozszerzeniem .aspx o dowolniej nazwie i wkleić poniższą linijkę kodu do jego zawartości.
 

<%
Response.Write("The .NET version is " & System.Environment.Version.ToString() )
%>

Za pomocą klienta FTP lub Menadżera plików w Panelu zarządzania kontem hostingowym wgrać plik do katalogu wwwroot. Przejść pod adres: nazwawitryny.pl/nazwapliku.aspx
 
 
Porównać otrzymany numer z poniższymi wersjami:
 
  • 4.0.30319.18408 = .NET 4.5.1
  • 4.0.30319.34209 = .NET 4.5.2
  • 4.0.30319.42000 = .NET 4.6
  • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Błąd "The configuration section 'system.web.extensions' cannot be read because it is missing a section declaration"

Do pliku web.config w sekcji configSections należy dodać poniższe wpisy:  <sectionGroup...

Jak wyłączyć dziedziczenie ustawień głównego katalogu

Domyślnie ustawienia aplikacji są dziedziczone na podaplikacje, co w przypadku serwera IIS jest...

Przekierowanie do non-WWW za pomocą URLRewrite (przykład: http://domena.pl)

W pliku web.config witryny dodać sekcję <rewrite>, a następnie uzupełnić ją poniższym kodem...

Obsługa błędów za pomocą modułu ELMAH

Do zapisywania błędów występujących w aplikacjach serwery IIS Webio mają domyślnie zainstalowany...

State Server dla witryn klientów Webio

Jeżeli w witrynie/aplikacji wykorzystywana jest sesja, najczęściej działa w trybie In-Process,...