Zmiana scheme tabel w bazie danych na dbo

Aby zmienić scheme tabel na dbo w danej bazie danych MSSQL Server nalezy wykonac poniższe zapytanie:
 
DECLARE tabcurs CURSOR
FOR
    SELECT 'AKTUALNESCHEME.' + [name]
      FROM sysobjects
     WHERE xtype = 'u'
 
OPEN tabcurs
DECLARE @tname NVARCHAR(517)
FETCH NEXT FROM tabcurs INTO @tname
 
WHILE @@fetch_status = 0
BEGIN
 
    EXEC sp_changeobjectowner @tname, 'dbo'
 
    FETCH NEXT FROM tabcurs INTO @tname
END
CLOSE tabcurs
DEALLOCATE tabcurs
  • 2 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Jak wykonać zapytanie do bazy danych MSSQL?

Otworzyć SQL Server Management Studio i wybrać listę z bazy danych.   Z górnego menu wybrać New...

ConnectionString dla bazy danych Microsoft SQL Server

ConnectionString dla bazy danych Microsoft SQL Server (host bazy znajduje się w wiadomości z...

SQL Operations Studio jako proste narzędzie do zarządzania bazą MSSQL

Pobrać SQL Operations Studio (narzędzie jest dostępne dla platformy Windows, Mac oraz Linux). Po...

Sprawdzenie zajętości poszczególnych tabel w bazie MSSQL

Za pomocąMSSQL Server Management Studio wykonać zapytanie:   SELECT    t.NAME AS TableName,...

Łączenie z bazą MSSQL z poziomu PHP

Za pomocą funkcji PHP sqlsrv_connect istnieje możliwość połączenia z bazą danych Microsoft SQL...