Zmiana scheme tabel w bazie danych na dbo

Aby zmienić scheme tabel na dbo w danej bazie danych MSSQL Server nalezy wykonac poniższe zapytanie:
 
DECLARE tabcurs CURSOR
FOR
    SELECT 'AKTUALNESCHEME.' + [name]
      FROM sysobjects
     WHERE xtype = 'u'
 
OPEN tabcurs
DECLARE @tname NVARCHAR(517)
FETCH NEXT FROM tabcurs INTO @tname
 
WHILE @@fetch_status = 0
BEGIN
 
    EXEC sp_changeobjectowner @tname, 'dbo'
 
    FETCH NEXT FROM tabcurs INTO @tname
END
CLOSE tabcurs
DEALLOCATE tabcurs
  • 2 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

SQL Operations Studio jako proste narzędzie do zarządzania bazą MSSQL

Pobrać SQL Operations Studio (narzędzie jest dostępne dla platformy Windows, Mac oraz Linux). Po...

Dostęp do phpMyAdmin

phpMyAdmin umożliwia zarządzanie bazami danych MySQL utworzonymi w ramach serwera Webio. Dostęp...

Jak wykonać zapytanie do bazy danych MSSQL?

Otworzyć SQL Server Management Studio i wybrać listę z bazy danych.   Z górnego menu wybrać New...

Sprawdzenie zajętości poszczególnych tabel w bazie MSSQL

Za pomocąMSSQL Server Management Studio wykonać zapytanie:   SELECT    t.NAME AS TableName,...