Sprawdzenie zajętości poszczególnych tabel w bazie MSSQL

 
SELECT
    t.NAME AS TableName,
    p.rows AS RowCounts,
    SUM(a.total_pages)* 8 AS TotalSpaceKB,
    SUM(a.used_pages)* 8 AS UsedSpaceKB,
    (SUM(a.total_pages)-SUM(a.used_pages))* 8 AS UnusedSpaceKB
FROM
    sys.tables t
INNER JOIN      
    sys.indexes i ON t.OBJECT_ID = i.object_id
INNER JOIN
   sys.partitions p ON i.object_id = p.OBJECT_ID AND i.index_id = p.index_id
INNER JOIN
    sys.allocation_units a ON p.partition_id= a.container_id
WHERE
    t.NAME NOT LIKE 'dt%'
    AND t.is_ms_shipped = 0
   
AND i.OBJECT_ID > 255
GROUP BY
    t.Name, p.Rows
ORDER BY
    t.Name
 
 
  • 1 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Zmiana scheme tabel w bazie danych na dbo

Aby zmienić scheme tabel na dbo w danej bazie danych MSSQL Server nalezy wykonac poniższe...

Dostęp do phpMyAdmin

phpMyAdmin umożliwia zarządzanie bazami danych MySQL utworzonymi w ramach serwera Webio. Dostęp...

Ilość oraz limit baz danych

Ilość oraz limit baz danych jest uzależniona od posiadanego Planu hostingowego. Plan Startowy...

Przenoszenie bazy danych z lokalnego serwera MSSQL na serwer Webio

Projekt utworzony lokalnie w Microsoft Visual Studio można opublikować za pomocą opcji WebDeploy...