Sprawdzenie zajętości poszczególnych tabel w bazie MSSQL

 
SELECT
    t.NAME AS TableName,
    p.rows AS RowCounts,
    SUM(a.total_pages)* 8 AS TotalSpaceKB,
    SUM(a.used_pages)* 8 AS UsedSpaceKB,
    (SUM(a.total_pages)-SUM(a.used_pages))* 8 AS UnusedSpaceKB
FROM
    sys.tables t
INNER JOIN      
    sys.indexes i ON t.OBJECT_ID = i.object_id
INNER JOIN
   sys.partitions p ON i.object_id = p.OBJECT_ID AND i.index_id = p.index_id
INNER JOIN
    sys.allocation_units a ON p.partition_id= a.container_id
WHERE
    t.NAME NOT LIKE 'dt%'
    AND t.is_ms_shipped = 0
   
AND i.OBJECT_ID > 255
GROUP BY
    t.Name, p.Rows
ORDER BY
    t.Name
 
 
  • 1 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Łączenie z bazą MSSQL z poziomu PHP

Za pomocą funkcji PHP sqlsrv_connect istnieje możliwość połączenia z bazą danych Microsoft SQL...

Jak zmniejszyć zajętość bazy MSSQL po usunięciu rekordów?

Otworzyć SQL Server Management Studio   Rozwinąć drzewo Databases oraz wyszukać na liście...

Dostęp do phpMyAdmin

phpMyAdmin umożliwia zarządzanie bazami danych MySQL utworzonymi w ramach serwera Webio. Dostęp...

Jak wykonać zapytanie do bazy danych MSSQL?

Otworzyć SQL Server Management Studio i wybrać listę z bazy danych.   Z górnego menu wybrać New...