Konfiguracja klienta pocztowego Microsoft Outlook 2016

Po utworzeniu skrzynki pocztowej w Panelu zarządzania kontem hostingowym dostęp do poczty e-mail można skonfigurować za pomocą klienta Microsoft Outlook 2016. Podczas dodawania pierwszego konta e-mail wyświetlany jest kreator, który poza początkowymi krokami nie różni się niczym od poniższego scenariusza, który zakłada konfigurację kolejnego konta e-mail.
 
W artykule podano przykład konfiguracji klienta pocztowego dla protokołu IMAP.
W głównym oknie programu przejść do karty Plik.

 
W menu Informacje kliknąć Dodaj konto.
 
 
Zaznaczyć opcję Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwerów. Kliknąć Dalej.

 
Następnie POP lub IMAP. Kliknąć Dalej.

 
Uzupełnić poszczególne pola:
 
 • Imię i nazwisko: imię i nazwisko lub nazwa firmy, informacje te będą wyświetlane u odbiorców naszych wiadomości,
 • Adres e-mail: adres e-mail skrzynki pocztowej,
 • Typ konta: IMAP,
 • Serwer poczty przychodzącej: imap.webio.pl
 • Serwer poczty wychodzącej (SMTP): smtp.webio.pl
 • Nazwa użytkownika: pełny adres e-mail np. j.nowak@domena.pl
 • Hasło: hasło do skrzynki pocztowej,
 • Zaznaczyć opcję Zapamiętaj hasło, jeśli program pocztowy ma nie monitować o podanie hasła podczas każdego odbierania/wysyłania wiadomości,
 • Zaznaczyć opcję Automatycznie przetestuj ustawienia konta po kliknięciu przycisku Dalej.
   
Kliknąć Więcej ustawień ... .Przejść do karty Serwer wychodzący:
 
 • Zaznaczyć opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia,
 • pozostawić (domyślną opcję) Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej.
   
 
Przejść do karty Zaawansowane:
 
 • Serwer przychodzący (IMAP): 993,
 • Serwer wychodzący (SMTP): 465,
 • Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: SSL (wybrać dla obydwu serwerów),
 • kliknąć OK, a następnie Dalej.
   
 
Po pomyślnym testowaniu ustawień konta kliknąć Zamknij. W przeciwnym wypadku należy powrócić do poprzednich kroków i jeszcze raz przeanalizować wprowadzone ustawienia.

 
Kliknąć Zakończ.

 
 
 • 1 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Filtrowanie zawartości w SmarterMail

Zalogować się do Poczty Webio.     W menu umieszczonym w lewej części ekranu,...

Dodawanie kalendarza na urządzeniu mobilnym z systemem Android

Kalendarze używane w Webmailu mogą być mogą być również synchronizowane w urządzeniu mobilnym z...

Logowanie do poczty elektronicznej (Webmail)

Webmail to aplikacja umożliwiająca korzystanie z poczty elektronicznej za pomocą przeglądarki...

Blokowanie i odblokowywanie nadawców wiadomości

Webmail dostępny pod adresem https://poczta.webio.pl oferuje możliwość zablokowania określonych...

Konfiguracja klienta pocztowego Mozilla Thunderbird

Po utworzeniu skrzynki pocztowej w Panelu zarządzania kontem hostingowym dostęp do poczty e-mail...