Jak zmniejszyć zajętość bazy MSSQL po usunięciu rekordów?

 
Rozwinąć drzewo Databases oraz wyszukać na liście bazę. Kliknąć prawym przyciskiem na tę bazę i wybrać kolejno z menu podręcznego: Tasks Shrink Database.
 
 
W oknie Shrink Database kliknąć OK.
 
 
 
  • 2 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Ilość oraz limit baz danych

Ilość oraz limit baz danych jest uzależniona od posiadanego Planu hostingowego. Plan Startowy...

Przenoszenie bazy danych z lokalnego serwera MSSQL na serwer Webio

Projekt utworzony lokalnie w Microsoft Visual Studio można opublikować za pomocą opcji WebDeploy...

Łączenie z bazą MSSQL z poziomu PHP

Za pomocą funkcji PHP sqlsrv_connect istnieje możliwość połączenia z bazą danych Microsoft SQL...

Zmiana scheme tabel w bazie danych na dbo

Aby zmienić scheme tabel na dbo w danej bazie danych MSSQL Server nalezy wykonac poniższe...

Jak wykonać zapytanie do bazy danych MSSQL?

Otworzyć SQL Server Management Studio i wybrać listę z bazy danych.   Z górnego menu wybrać New...