Sprawdzenie ustawień PHP

Wywołanie funkcji phpinfo() spowoduje wyświetlenie wszystkich ustawień PHP na serwerze dla danej witryny.
 
Zmiana wersji PHP możliwa jest w formularzu edycji witryny.
W celu sprawdzenia konfiguracji należy wykonać poniższe kroki (alternatywnie utworzony plik php z funkcją phpinfo(); można wgrać przez dowolnego klienta FTP):
 
  1. Za pomocą Menadżera plików przejść do katalogu wwwroot.
  2. Z górnego menu wybrać Utwórz plik.
  3. Jako nazwę pliku wpisać phpinfo.php
  4. W zawartości pliku umieścić kod: <?php phpinfo(); ?>
  5. Kliknąć przycisk Utwórz.
  6. W przeglądarce internetowej odwołać się do pliku wpisując adres typu http://domena.pl/phpinfo.php
     
  • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

'Sys' is undefined

W większości przypadków gdy witryna generuje błąd "'Sys' is undefined" mamy do...

Przekierowanie do HTTPS WWW (SSL) za pomocą URL Rewrite (przykład: https://www.domena.pl)

W pliku web.config witryny dodać sekcję <rewrite>, a następnie uzupełnić ją poniższym kodem...

Włączenie logowania błędów w aplikacji .NET Core

  W  formularzu edycji witryny przełączyć pulę aplikacji dedykowaną dla .NET Core ,czyli "No...

Umożliwienie wykonywania poleceń typu PUT

W  formularzu edycji witryny przełączyć pulę aplikacji na "No Managed Code" (panel.webio.pl →...

Instalacja lub odnowienie certyfikatu Let's Encrypt w przypadku witryny znajdującej się za CloudFlare

 W przypadku witryny znajdującej się za usługami CloudFlare, w celu możliwości instalacji...