Sprawdzenie ustawień PHP

Wywołanie funkcji phpinfo() spowoduje wyświetlenie wszystkich ustawień PHP na serwerze dla danej witryny.
 
Zmiana wersji PHP możliwa jest w formularzu edycji witryny.
W celu sprawdzenia konfiguracji należy wykonać poniższe kroki (alternatywnie utworzony plik php z funkcją phpinfo(); można wgrać przez dowolnego klienta FTP):
 
  1. Za pomocą Menadżera plików przejść do katalogu wwwroot.
  2. Z górnego menu wybrać Utwórz plik.
  3. Jako nazwę pliku wpisać phpinfo.php
  4. W zawartości pliku umieścić kod: <?php phpinfo(); ?>
  5. Kliknąć przycisk Utwórz.
  6. W przeglądarce internetowej odwołać się do pliku wpisując adres typu http://domena.pl/phpinfo.php
     
  • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Wymuszenie nawiązywania zdalnego połączenia przy pomocy TLS 1.2 z aplikacji .NET

Serwery Webio obsługują najnowszą wersję TLS 1.2, ale wymuszenie nawiązywania połączenia przy...

Jak wyłączyć dziedziczenie ustawień głównego katalogu

Domyślnie ustawienia aplikacji są dziedziczone na podaplikacje, co w przypadku serwera IIS jest...

Przekierowanie wielu domen do domeny głównej z witryną

Moduł serwera IIS URL Rewrite pozwala klientowi przekierować wiele domen do domeny głównej z...

Przekierowanie do HTTPS non-WWW (SSL) za pomocą URL Rewrite

W pliku web.config witryny dodać sekcję <rewrite>, a następnie uzupełnić ją poniższym kodem...

Routing w ASP.NET - wpisy konfiguracyjne w pliku web.config

Wpisy w pliku web.config wymagane do poprawnego działania routingu w ASP.NET:  ......