Przechwytywanie błędów w aplikacji MVC

W celu wyświetlania dokładnych szczegółów błędu oprócz samego komunikatu:
 
"Sorry, an error occurred while processing your request."
 
w pliku Error.* (gdzie * oznacza rozszerzenie zależne od silnika widoków) znajdującym się najczęściej w katalogu /Views/Shared/ należy dodać jeden z poniższych fragmentów kodu.
 
Razor
 
tuż przed:
 
</body>
 
wstawić:
 
<h2>Exception details</h2>
<p>
    Controller: @Model.ControllerName <br>
    Action: @Model.ActionName
    Exception: @Model.Exception
</p>
 
 
ASPX
 
tuż przed:
 
</asp:Content>
 
wstawić:
 
<% if (Model.Exception != null ) { %>
    <p>
      Controller: <%= Model.ControllerName %>
    </p>
    <p>
      Action: <%= Model.ActionName %>
    </p>
    <p>
      Message: <%= Model.Exception.Message%>
    </p>
    <p>
      Stack Trace: <%= Model.Exception.StackTrace%>
    </p>
<% } %>
 
 
  • 3 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Przekierowanie poddomeny do katalogu domeny głównej

Poniższa reguła przekierowuje poddomenę nazwa.domena.pl do katalogu domeny głównej...

Błąd "The configuration section 'system.web.extensions' cannot be read because it is missing a section declaration"

Do pliku web.config w sekcji configSections należy dodać poniższe wpisy:  <sectionGroup...

Routing w ASP.NET - wpisy konfiguracyjne w pliku web.config

Wpisy w pliku web.config wymagane do poprawnego działania routingu w ASP.NET:  ......

Analizowanie logów serwera IIS za pomocą narzędzia Log Parser

Log Parser to darmowe narzędzie ułatwiające wyszukiwanie, analizowanie i opracowywanie danych...

Jak sprawdzić zainstalowaną wersję ASP.NET na serwerze?

Utworzyć plik z rozszerzeniem .aspx o dowolniej nazwie i wkleić poniższą linijkę kodu do jego...