Przechwytywanie błędów w aplikacji MVC

W celu wyświetlania dokładnych szczegółów błędu oprócz samego komunikatu:
 
"Sorry, an error occurred while processing your request."
 
w pliku Error.* (gdzie * oznacza rozszerzenie zależne od silnika widoków) znajdującym się najczęściej w katalogu /Views/Shared/ należy dodać jeden z poniższych fragmentów kodu.
 
Razor
 
tuż przed:
 
</body>
 
wstawić:
 
<h2>Exception details</h2>
<p>
    Controller: @Model.ControllerName <br>
    Action: @Model.ActionName
    Exception: @Model.Exception
</p>
 
 
ASPX
 
tuż przed:
 
</asp:Content>
 
wstawić:
 
<% if (Model.Exception != null ) { %>
    <p>
      Controller: <%= Model.ControllerName %>
    </p>
    <p>
      Action: <%= Model.ActionName %>
    </p>
    <p>
      Message: <%= Model.Exception.Message%>
    </p>
    <p>
      Stack Trace: <%= Model.Exception.StackTrace%>
    </p>
<% } %>
 
 
  • 3 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Włączenie pokazywania błędów aplikacji napisanych w PHP i ASP Classic

Aby mieć możliwość podejrzenia błędów generowanych przez PHP należy uaktualnić plik...

Przekierowanie do WWW za pomocą URL Rewrite

  W pliku web.config witryny dodać sekcję <rewrite>, a następnie uzupełnić ją poniższym...

Przekierowanie do non-WWW za pomocą URLRewrite

W pliku web.config witryny dodać sekcję <rewrite>, a następnie uzupełnić ją poniższym kodem...

Przekierowanie poddomeny do katalogu domeny głównej

Poniższa reguła przekierowuje poddomenę nazwa.domena.pl do katalogu domeny głównej...

Obsługa błędów za pomocą modułu ELMAH

Do zapisywania błędów występujących w aplikacjach serwery IIS Webio mają domyślnie zainstalowany...