Przechwytywanie błędów w aplikacji MVC

W celu wyświetlania dokładnych szczegółów błędu oprócz samego komunikatu:
 
"Sorry, an error occurred while processing your request."
 
w pliku Error.* (gdzie * oznacza rozszerzenie zależne od silnika widoków) znajdującym się najczęściej w katalogu /Views/Shared/ należy dodać jeden z poniższych fragmentów kodu.
 
Razor
 
tuż przed:
 
</body>
 
wstawić:
 
<h2>Exception details</h2>
<p>
    Controller: @Model.ControllerName <br>
    Action: @Model.ActionName
    Exception: @Model.Exception
</p>
 
 
ASPX
 
tuż przed:
 
</asp:Content>
 
wstawić:
 
<% if (Model.Exception != null ) { %>
    <p>
      Controller: <%= Model.ControllerName %>
    </p>
    <p>
      Action: <%= Model.ActionName %>
    </p>
    <p>
      Message: <%= Model.Exception.Message%>
    </p>
    <p>
      Stack Trace: <%= Model.Exception.StackTrace%>
    </p>
<% } %>
 
 
  • 3 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Przekierowanie do HTTPS WWW (SSL) za pomocą URL Rewrite (przykład: https://www.domena.pl)

W pliku web.config witryny dodać sekcję <rewrite>, a następnie uzupełnić ją poniższym kodem...

'Sys' is undefined

W większości przypadków gdy witryna generuje błąd "'Sys' is undefined" mamy do...

Włączenie kompresji za pomocą mod_gzip

Kompresja GZIP przyspiesza ładowanie witryny dzięki skompresowaniu zawartości witryny jeszcze...

Przekierowanie poddomeny do katalogu domeny głównej

Poniższa reguła przekierowuje poddomenę nazwa.domena.pl do katalogu domeny głównej...

Obsługa błędów za pomocą modułu ELMAH

Do zapisywania błędów występujących w aplikacjach serwery IIS Webio mają domyślnie zainstalowany...