Znak dwukropka (":") powoduje błąd Bad Request

Do pliku web.config (niezależnie czy jest to aplikacja PHP czy ASP.NET) należy dodać wpis:
 
<system.web>
    <httpRuntime requestPathInvalidCharacters="" />
</system.web>
  • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Przekierowanie do non-WWW za pomocą URLRewrite (przykład: http://domena.pl)

W pliku web.config witryny dodać sekcję <rewrite>, a następnie uzupełnić ją poniższym kodem...

Analizowanie logów serwera IIS za pomocą narzędzia Log Parser

Log Parser to darmowe narzędzie ułatwiające wyszukiwanie, analizowanie i opracowywanie danych...

Przekierowanie do WWW za pomocą URL Rewrite (przykład: http://www.domena.pl)

  W pliku web.config witryny dodać sekcję <rewrite>, a następnie uzupełnić ją poniższym...

Wymuszenie nawiązywania zdalnego połączenia przy pomocy TLS 1.2 z aplikacji .NET

Serwery Webio obsługują najnowszą wersję TLS 1.2, ale wymuszenie nawiązywania połączenia przy...