Znak dwukropka (":") powoduje błąd Bad Request

Do pliku web.config (niezależnie czy jest to aplikacja PHP czy ASP.NET) należy dodać wpis:
 
<system.web>
    <httpRuntime requestPathInvalidCharacters="" />
</system.web>
  • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

State Server dla witryn klientów Webio

Jeżeli w witrynie/aplikacji wykorzystywana jest sesja, najczęściej działa w trybie In-Process,...

Obsługa błędów za pomocą modułu ELMAH

Do zapisywania błędów występujących w aplikacjach serwery IIS Webio mają domyślnie zainstalowany...

'Sys' is undefined

W większości przypadków gdy witryna generuje błąd "'Sys' is undefined" mamy do...

Jak ustawić zmienne środowiskowe w aplikacji .NET Core

W formularzu edycji witryny przełączyć pulę aplikacji dedykowaną dla .NET Core ,czyli "No...

Instalacja lub odnowienie certyfikatu Let's Encrypt w przypadku witryny znajdującej się za CloudFlare

 W przypadku witryny znajdującej się za usługami CloudFlare, w celu możliwości instalacji...