Edycja i usuwanie skrzynek pocztowych

 
 
W sekcji Poczta kliknąć Konto.

 
Kliknąć na wybrane konto.
 
 
Formularz edycji skrzynki e-mail umożliwia:
 
 • sprawdzenie zajętości skrzynki,
 • zmianę hasła,
 • zwiększenie lub zmniejszenie limitu skrzynki, 
 • ustawienie imienia i nazwiska (wyświetlą się u odbiorcy wiadomości w polu "Od") oraz podpisu (wpisany tekst zostanie dołączony do każdej nowej wiadomości jako podpis),
 • ustawienie adresu do odpowiedzi (adres w polu "Odpowiedź na adres" zostanie automatycznie użyty w przypadku skorzystania przez odbiorcę wiadomości z opcji "Odpowiedz"),
 • wyłączenie lub włączenie konta (wyłączenie konta uniemożliwia odbieranie i wysyłanie poczty oraz zalogowanie się do Webmaila),
 • ustawienie autoodpowiedzi (zaznaczyć opcję, wpisać temat i treść wiadomości autorespondera),
 • ustawienie przekazywania poczty przychodzącej na inny adres (dodatkowo z opcją kasowania),
 • usunięcie konta pocztowego.
 
Po wprowadzeniu zmian kliknąć przycisk Zapisz. Kliknięcie Usuń spowoduje skasowanie konta pocztowego z całą zawartością.
 
Przed usunięciem skrzynki e-mail zaleca się wykonanie kopii zapasowej wiadomości znajdujących się w skrzynce.
 
 
Masowe operacje
 
Na liście kont zaznaczyć wybrane i z rozwijanej listy Actions wybrać jedną z operacji:
 
 • Disable - wyłącza konta,
 • Enable - włącza konta.
 
 
 • 1 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Konfiguracja i instalacja zamówionego certyfikatu SSL

Uruchomienie witryny w kanale szyfrowanym nie wymaga zakupu dedykowanego adresu IP. Informacje w...

Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie bazy MSSQL

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     W sekcji Bazy danych kliknąć SQL...

W jaki sposób uruchomić witrynę dla poddomeny, której główna witryna jest utrzymywana poza Webio

Panel zarządzania kontem hostingowym Webio:   W przestrzeni Domeny kliknąć Dodaj...

Tworzenie, podgląd i kasowanie baz danych oraz użytkowników MSSQL

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     W sekcji Bazy danych kliknąć...

Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie bazy MySQL

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     W sekcji Bazy danych kliknąć...