Edycja i usuwanie skrzynek pocztowych

 
 
W sekcji Poczta kliknąć Konto.

 
Kliknąć na wybrane konto.
 
 
Formularz edycji skrzynki e-mail umożliwia:
 
 • sprawdzenie zajętości skrzynki,
 • zmianę hasła,
 • zwiększenie lub zmniejszenie limitu skrzynki, 
 • ustawienie imienia i nazwiska (wyświetlą się u odbiorcy wiadomości w polu "Od") oraz podpisu (wpisany tekst zostanie dołączony do każdej nowej wiadomości jako podpis),
 • ustawienie adresu do odpowiedzi (adres w polu "Odpowiedź na adres" zostanie automatycznie użyty w przypadku skorzystania przez odbiorcę wiadomości z opcji "Odpowiedz"),
 • wyłączenie lub włączenie konta (wyłączenie konta uniemożliwia odbieranie i wysyłanie poczty oraz zalogowanie się do Webmaila),
 • ustawienie autoodpowiedzi (zaznaczyć opcję, wpisać temat i treść wiadomości autorespondera),
 • ustawienie przekazywania poczty przychodzącej na inny adres (dodatkowo z opcją kasowania),
 • usunięcie konta pocztowego.
 
Po wprowadzeniu zmian kliknąć przycisk Zapisz. Kliknięcie Usuń spowoduje skasowanie konta pocztowego z całą zawartością.
 
Przed usunięciem skrzynki e-mail zaleca się wykonanie kopii zapasowej wiadomości znajdujących się w skrzynce.
 
 
Masowe operacje
 
Na liście kont zaznaczyć wybrane i z rozwijanej listy Actions wybrać jedną z operacji:
 
 • Disable - wyłącza konta,
 • Enable - włącza konta.
 
 
 • 1 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Zarządzanie kontami FTP

  Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym. W Przestrzeni użytkownika wybrać...

Dwupoziomowe zabezpieczenie podczas logowania

Panel zarządzania kontem hostingowym można dodatkowo zabezpieczyć podczas logowania użytkownika....

Zaplanowane zadania

Zaplanowane zadania pozwalają użytkownikowi na automatyczne wykonywanie operacji na koncie...

Dodawanie domen

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     W sekcji...

Tworzenie witryn

Witryna może być utworzona:   Domyślnie podczas dodawania domeny Dla istniejącej...