SQL Operations Studio jako proste narzędzie do zarządzania bazą MSSQL

Pobrać SQL Operations Studio (narzędzie jest dostępne dla platformy Windows, Mac oraz Linux). Po rozpakowaniu uruchomić (Windows) plik: \sqlops-windows\sqlops.exePrzy pierwszym uruchomieniu powinno wyświetlić się okno połączenia. W przypadku jego braku w sekcji Servers kliknąć ikonę New Connections.W oknie połączenia uzupełnić:
 
  • Server name: mssqlX.webio.pl,2401 (zamiast X wprowadzić numer serwera MSSQL, który jest podany w formularzu edycji bazy danych),
  • Authentication type: SQL Login,
  • User name: nazwa użytkownika,
  • Password: Hasło, 
  • Database Name: nazwa bazy danych.
Kliknąć ikonę New query, aby wpisać zapytanie do bazy danych.


Szczegółowe informacje:

  • 1 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Zmiana scheme tabel w bazie danych na dbo

Aby zmienić scheme tabel na dbo w danej bazie danych MSSQL Server nalezy wykonac poniższe...

Jak zmniejszyć zajętość bazy MSSQL po usunięciu rekordów?

Otworzyć SQL Server Management Studio   Rozwinąć drzewo Databases oraz wyszukać na liście...

Jak wykonać zapytanie do bazy danych MSSQL?

Otworzyć SQL Server Management Studio i wybrać listę z bazy danych.   Z górnego menu wybrać New...

Łączenie z bazą MSSQL z poziomu PHP

Za pomocą funkcji PHP sqlsrv_connect istnieje możliwość połączenia z bazą danych Microsoft SQL...