SQL Operations Studio jako proste narzędzie do zarządzania bazą MSSQL

Pobrać SQL Operations Studio (narzędzie jest dostępne dla platformy Windows, Mac oraz Linux). Po rozpakowaniu uruchomić (Windows) plik: \sqlops-windows\sqlops.exePrzy pierwszym uruchomieniu powinno wyświetlić się okno połączenia. W przypadku jego braku w sekcji Servers kliknąć ikonę New Connections.W oknie połączenia uzupełnić:
 
  • Server name: mssqlX.webio.pl,2401 (zamiast X wprowadzić numer serwera MSSQL, który jest podany w formularzu edycji bazy danych),
  • Authentication type: SQL Login,
  • User name: nazwa użytkownika,
  • Password: Hasło, 
  • Database Name: nazwa bazy danych.
Kliknąć ikonę New query, aby wpisać zapytanie do bazy danych.


Szczegółowe informacje:

  • 1 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Jak zmniejszyć zajętość bazy MSSQL po usunięciu rekordów?

Otworzyć SQL Server Management Studio   Rozwinąć drzewo Databases oraz wyszukać na liście...

Dostęp do phpMyAdmin

phpMyAdmin umożliwia zarządzanie bazami danych MySQL utworzonymi w ramach serwera Webio. Dostęp...

Sprawdzenie zajętości poszczególnych tabel w bazie MSSQL

Za pomocąMSSQL Server Management Studio wykonać zapytanie:   SELECT    t.NAME AS TableName,...

Przenoszenie bazy danych z lokalnego serwera MSSQL na serwer Webio

Projekt utworzony lokalnie w Microsoft Visual Studio można opublikować za pomocą opcji WebDeploy...