SQL Operations Studio jako proste narzędzie do zarządzania bazą MSSQL

Pobrać SQL Operations Studio (narzędzie jest dostępne dla platformy Windows, Mac oraz Linux). Po rozpakowaniu uruchomić (Windows) plik: \sqlops-windows\sqlops.exePrzy pierwszym uruchomieniu powinno wyświetlić się okno połączenia. W przypadku jego braku w sekcji Servers kliknąć ikonę New Connections.W oknie połączenia uzupełnić:
 
  • Server name: mssqlX.webio.pl,2401 (zamiast X wprowadzić numer serwera MSSQL, który jest podany w formularzu edycji bazy danych),
  • Authentication type: SQL Login,
  • User name: nazwa użytkownika,
  • Password: Hasło, 
  • Database Name: nazwa bazy danych.
Kliknąć ikonę New query, aby wpisać zapytanie do bazy danych.


Szczegółowe informacje:

  • 1 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Zmiana scheme tabel w bazie danych na dbo

Aby zmienić scheme tabel na dbo w danej bazie danych MSSQL Server nalezy wykonac poniższe...

Jak wykonać zapytanie do bazy danych MSSQL?

Otworzyć SQL Server Management Studio i wybrać listę z bazy danych.   Z górnego menu wybrać New...

Przenoszenie bazy danych z lokalnego serwera MSSQL na serwer Webio

Projekt utworzony lokalnie w Microsoft Visual Studio można opublikować za pomocą opcji WebDeploy...

Sprawdzenie zajętości poszczególnych tabel w bazie MSSQL

Za pomocąMSSQL Server Management Studio wykonać zapytanie:   SELECT    t.NAME AS TableName,...

Łączenie z bazą MSSQL z poziomu PHP

Za pomocą funkcji PHP sqlsrv_connect istnieje możliwość połączenia z bazą danych Microsoft SQL...