Wymuszenie nawiązywania zdalnego połączenia przy pomocy TLS 1.2 z aplikacji .NET


Serwery Webio obsługują najnowszą wersję TLS 1.2, ale wymuszenie nawiązywania połączenia przy pomocy tego protokołu musi być przeprowadzone bezpośrednio w aplikacji klienta.


Do wersji .NET Framework 4.5:

ServicePointManager.Expect100Continue = true;
ServicePointManager.SecurityProtocol = (SecurityProtocolType)3072;
ServicePointManager.DefaultConnectionLimit = 9999;

 

Powyżej wersji .NET Framework 4.5:

System.Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = System.Net.SecurityProtocolType.Tls12
  • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Blokowanie dostępu do witryny dla zdefiniowanych adresów IP za pomocą reguł URL Rewrite

W pliku web.config, w sekcji <system.webServer></system.webServer> należy...

Jak ustawić zmienne środowiskowe w aplikacji .NET Core

W formularzu edycji witryny przełączyć pulę aplikacji dedykowaną dla .NET Core ,czyli "No...

Przekierowanie poddomeny do katalogu domeny głównej

Poniższa reguła przekierowuje poddomenę nazwa.domena.pl do katalogu domeny głównej...

Jak wyłączyć dziedziczenie ustawień głównego katalogu

Domyślnie ustawienia aplikacji są dziedziczone na podaplikacje, co w przypadku serwera IIS jest...