Wymuszenie nawiązywania zdalnego połączenia przy pomocy TLS 1.2 z aplikacji .NET


Serwery Webio obsługują najnowszą wersję TLS 1.2, ale wymuszenie nawiązywania połączenia przy pomocy tego protokołu musi być przeprowadzone bezpośrednio w aplikacji klienta.


Do wersji .NET Framework 4.5:

ServicePointManager.Expect100Continue = true;
ServicePointManager.SecurityProtocol = (SecurityProtocolType)3072;
ServicePointManager.DefaultConnectionLimit = 9999;

 

Powyżej wersji .NET Framework 4.5:

System.Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = System.Net.SecurityProtocolType.Tls12
  • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Analizowanie logów serwera IIS za pomocą narzędzia Log Parser

Log Parser to darmowe narzędzie ułatwiające wyszukiwanie, analizowanie i opracowywanie danych...

Włączenie logowania błędów w aplikacji .NET Core

  W  formularzu edycji witryny przełączyć pulę aplikacji dedykowaną dla .NET Core ,czyli "No...

Routing w ASP.NET - wpisy konfiguracyjne w pliku web.config

Wpisy w pliku web.config wymagane do poprawnego działania routingu w ASP.NET:  ......

Przekierowanie do HTTPS WWW (SSL) za pomocą URL Rewrite (przykład: https://www.domena.pl)

W pliku web.config witryny dodać sekcję <rewrite>, a następnie uzupełnić ją poniższym kodem...