Wymuszenie nawiązywania zdalnego połączenia przy pomocy TLS 1.2 z aplikacji .NET


Serwery Webio obsługują najnowszą wersję TLS 1.2, ale wymuszenie nawiązywania połączenia przy pomocy tego protokołu musi być przeprowadzone bezpośrednio w aplikacji klienta.


Do wersji .NET Framework 4.5:

ServicePointManager.Expect100Continue = true;
ServicePointManager.SecurityProtocol = (SecurityProtocolType)3072;
ServicePointManager.DefaultConnectionLimit = 9999;

 

Powyżej wersji .NET Framework 4.5:

System.Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = System.Net.SecurityProtocolType.Tls12
  • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Uruchomienie usługi WCF oraz błąd Memory gates checking failed because the free memory (..... bytes) is less than 5% of total memory

Aby uruchomic usługę WCF na serwerach Webio oraz uniknąć problemów z pamięcią podczas...

Uruchomienie aplikacji .NET Core

  W  formularzu edycji witryny przełączyć pulę aplikacji dedykowaną dla .NET Core ,czyli "No...

Przekierowanie do HTTPS non-WWW (SSL) za pomocą URL Rewrite (przykład: https://domena.pl)

W pliku web.config witryny dodać sekcję <rewrite>, a następnie uzupełnić ją poniższym kodem...

Jak sprawdzić zainstalowaną wersję ASP.NET na serwerze?

Utworzyć plik z rozszerzeniem .aspx o dowolniej nazwie i wkleić poniższą linijkę kodu do jego...

Przechwytywanie błędów w aplikacji MVC

W celu wyświetlania dokładnych szczegółów błędu oprócz samego komunikatu:   "Sorry, an...