Wymuszenie nawiązywania zdalnego połączenia przy pomocy TLS 1.2 z aplikacji .NET


Serwery Webio obsługują najnowszą wersję TLS 1.2, ale wymuszenie nawiązywania połączenia przy pomocy tego protokołu musi być przeprowadzone bezpośrednio w aplikacji klienta.


Do wersji .NET Framework 4.5:

ServicePointManager.Expect100Continue = true;
ServicePointManager.SecurityProtocol = (SecurityProtocolType)3072;
ServicePointManager.DefaultConnectionLimit = 9999;

 

Powyżej wersji .NET Framework 4.5:

System.Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = System.Net.SecurityProtocolType.Tls12
  • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Znak dwukropka (":") powoduje błąd Bad Request

Do pliku web.config (niezależnie czy jest to aplikacja PHP czy ASP.NET) należy dodać wpis:...

Przekierowanie wielu domen do domeny głównej z witryną

Moduł serwera IIS URL Rewrite pozwala klientowi przekierować wiele domen do domeny głównej z...

'Sys' is undefined

W większości przypadków gdy witryna generuje błąd "'Sys' is undefined" mamy do...

Przechwytywanie błędów w aplikacji MVC

W celu wyświetlania dokładnych szczegółów błędu oprócz samego komunikatu:   "Sorry, an...

Przekierowanie poddomeny do katalogu domeny głównej

Poniższa reguła przekierowuje poddomenę nazwa.domena.pl do katalogu domeny głównej...