Konfiguracja klienta pocztowego Microsoft Outlook 2010

Po utworzeniu skrzynki pocztowej w Panelu zarządzania kontem hostingowym dostęp do poczty e-mail można skonfigurować za pomocą klienta Microsoft Outlook 2010. Alternatywnie można korzystać z usługi Webmail pod adresem https://poczta.webio.pl
 
W artykule podano przykład konfiguracji klienta pocztowego dla protokołu IMAP i POP3.
W programie Outlook przejść do karty Plik, a następnie pozycję Informacje. Kliknąć Dodaj konto.

dodanie konta
 
Zaznaczyć przycisk opcji Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów. Kliknąć Dalej.

dodaj nowe konto
 
Zaznaczyć przycisk opcji Internetowa poczta e-mail (Połącz z serwerem POP lub IMAP, aby wysłać i odbierać wiadomości e-mail. Kliknąć Dalej.

ustawienia serwera
 
Uzupełnić poszczególne pola:
 
 • Imię i Nazwisko: imię i nazwisko lub nazwa firmy, informacje te będą wyświetlane u odbiorców wiadomości,
  Adres e-mail: adres e-mail skrzynki pocztowej,
 • Typ konta: POP3 lub IMAP (w przypadku tego artykułu POP3),
 • Serwer poczty przychodzącej: pop3.webio.pl lub imap.webio.pl
 • Serwer poczty wychodzącej (SMTP): smtp.webio.pl
 • Nazwa użytkownika: pełny adres e-mail np. j.nowak@domena.pl
 • Hasło: hasło do skrzynki pocztowej,
 • Zaznaczyć opcję Zapamiętaj hasło, jeśli program pocztowy ma nie monitować o podanie hasła podczas każdego odbierania/wysyłania wiadomości,
 • Zaznaczyć opcję Przetestuj ustawienia konta po kliknięciu przycisku Dalej.
   
Kliknąć Więcej ustawień ...

konfiguracja serwera

Przejść do zakładki Serwer wychodzący:
 
 • zaznaczyć opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia,
 • wybrać (domyślną opcję) Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej.
   
serwer wychodzący
 
Przejść do zakładki Zaawansowane:
 
 • zaznaczyć opcję: Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL),
 • wprowadzić numer portu dla Serwera wychodzącego (SMTP): 465,
 • z rozwijanej listy Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu wybrać SSL.
 • kliknąć OK.
   
zaawansowane
 
Kliknąć Dalej. Po pomyślnym testowaniu ustawień konta kliknąć Zamknij. W przeciwnym wypadku należy powrócić do poprzednich kroków i jeszcze raz przeanalizować wprowadzone ustawienia.

dalej
 
Kliknąć Zakończ.

zakończ
 
 
 • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Przykład wykorzystania biblioteki phpMailer do wysyłania poczty

Serwery pocztowe Webio do wysyłki wymagają uwierzytelnienia SMTP i w związku z tym, aby wysyłać...

Migracja skrzynki pocztowej do Webio

Narzędzie migracji skrzynki pocztowej umożliwia zaimportowanie wiadomości, kontaktów,...

Kontrola nad filtrowaniem SPAMu

Każda skrzynka pocztowa utworzona w Webio posiada możliwość kontroli SPAMu. Domyślne ustawienia...

Dodawanie kalendarza z Webmaila do Outlooka

Klienci pracujący z kalendarzem w Webmailu mogą go synchronizować z programem pocztowym Outlook....

Filtrowanie zawartości w SmarterMail

Zalogować się do Poczty Webio.     W menu umieszczonym w lewej części ekranu,...