Instalacja lub odnowienie certyfikatu Let's Encrypt w przypadku witryny znajdującej się za CloudFlare

 

W przypadku witryny znajdującej się za usługami CloudFlare, w celu możliwości instalacji bądź odnowienia certyfikatu Let's Encrypt prosimy o zmianę ustawienia "Always Use HTTPS" w panelu CloudFlare z "Yes" na "No":

 


 

  • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Sprawdzenie ustawień PHP

Wywołanie funkcji phpinfo() spowoduje wyświetlenie wszystkich ustawień PHP na serwerze dla danej...

'Sys' is undefined

W większości przypadków gdy witryna generuje błąd "'Sys' is undefined" mamy do...

Blokowanie dostępu do witryny dla zdefiniowanych adresów IP za pomocą reguł URL Rewrite

W pliku web.config, w sekcji <system.webServer></system.webServer> należy...

Routing w ASP.NET - wpisy konfiguracyjne w pliku web.config

Wpisy w pliku web.config wymagane do poprawnego działania routingu w ASP.NET:  ......

Obsługa błędów za pomocą modułu ELMAH

Do zapisywania błędów występujących w aplikacjach serwery IIS Webio mają domyślnie zainstalowany...