Błąd HTTP Error 500.30 - ANCM In-Process Start Failure po opublikowaniu aplikacji .NET Core

  1. W celu usunięcia problemu z błędem HTTP Error 500.30 - ANCM In-Process Start Failure należy w pliku web.config aplikacji zamienić poniższy fragment kodu:

    hostingModel="InProcess"

    na:

    hostingModel="OutOfProcess"  2. Po upewnieniu się, że aplikacja działa już prawidłowo (aby problem nie powtórzył się przy każdej publikacji aplikacji) zmianę należy wykonać również przed publikacją aplikacji w środowisku programistycznym (Visual Studio).

  3. Jeżeli po wgraniu nadal występują problemy z działaniem aplikacji sugerujemy włączenie logowania błędów.

  • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Przekierowanie do HTTPS non-WWW (SSL) za pomocą URL Rewrite (przykład: https://domena.pl)

W pliku web.config witryny dodać sekcję <rewrite>, a następnie uzupełnić ją poniższym kodem...

Włączenie kompresji za pomocą mod_gzip

Kompresja GZIP przyspiesza ładowanie witryny dzięki skompresowaniu zawartości witryny jeszcze...

State Server dla witryn klientów Webio

Jeżeli w witrynie/aplikacji wykorzystywana jest sesja, najczęściej działa w trybie In-Process,...

Jak wyłączyć dziedziczenie ustawień głównego katalogu

Domyślnie ustawienia aplikacji są dziedziczone na podaplikacje, co w przypadku serwera IIS jest...