Błąd HTTP Error 500.30 - ANCM In-Process Start Failure po opublikowaniu aplikacji .NET Core

  1. W celu usunięcia problemu z błędem HTTP Error 500.30 - ANCM In-Process Start Failure należy w pliku web.config aplikacji zamienić poniższy fragment kodu:

    hostingModel="InProcess"

    na:

    hostingModel="OutOfProcess"  2. Po upewnieniu się, że aplikacja działa już prawidłowo (aby problem nie powtórzył się przy każdej publikacji aplikacji) zmianę należy wykonać również przed publikacją aplikacji w środowisku programistycznym (Visual Studio).

  3. Jeżeli po wgraniu nadal występują problemy z działaniem aplikacji sugerujemy włączenie logowania błędów.

  • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Wymuszenie nawiązywania zdalnego połączenia przy pomocy TLS 1.2 z aplikacji .NET

Serwery Webio obsługują najnowszą wersję TLS 1.2, ale wymuszenie nawiązywania połączenia przy...

Włączenie kompresji za pomocą mod_gzip

Kompresja GZIP przyspiesza ładowanie witryny dzięki skompresowaniu zawartości witryny jeszcze...

Przekierowanie do HTTPS non-WWW (SSL) za pomocą URL Rewrite (przykład: https://domena.pl)

W pliku web.config witryny dodać sekcję <rewrite>, a następnie uzupełnić ją poniższym kodem...

Przekierowanie z głównego katalogu witryny do podkatalogu

W pliku web.config witryny dodać sekcję <rewrite>, a następnie uzupełnić ją poniższym kodem...

Umożliwienie wykonywania poleceń typu PUT

W  formularzu edycji witryny przełączyć pulę aplikacji na "No Managed Code" (panel.webio.pl →...