Menadżer plików

Menadżer plików pozwala zarządzać strukturą plików i katalogów w przestrzeni hostingowej. Narzędzie można z powodzeniem stosować do podstawowych operacji na plikach i katalogach zamiast klienta FTP.

Informacje w tym artykule:
 
 
 
Jak przejść do Menadżera plików
 


W sekcji System kliknąćMenadżer plików.


Główny katalog przestrzeni (Strona główna) zawiera katalogi i pliki witryn oraz katalogi z plikami utworzone przez użytkownika. Aby przeglądać zawartość katalogu należy kliknąć jego nazwę. 
 
 
Przejść do folderu domowego witryny klikając w wwwroot.
 
 
Przy plikach i katalogach znajdują się ikony zmiany nazwy oraz nadawania uprawnień, przy plikach - dodatkowo edycji dokumentów rozszerzeniami .html, .php, .txt bezpośrednio w oknie Menadżera.
 
 
 
Wczytaj
Umożliwia przesyłanie plików z dysku komputera do bieżącego katalogu w przestrzeni hostingowej.
 
Opcja szczególnie przydatna przy wgrywaniu aplikacji na serwer
Kliknąć opcję Wczytaj.
 
 
Po wciśnięciu przycisku Przeglądaj, wskazać maksymalnie 5 plików z dysku lokalnego. Zatwierdzić klikając Wczytaj.
 
 
 
Utwórz plik
Tworzy nowy plik w bieżącym katalogu (opcjonalnie z zawartością).

Kliknąć Utwórz plik,
 
 
Wprowadzić nazwę pliku oraz opcjonalnie zawartość, a następnie Utwórz.
 
 
 
Utwórz folder
Tworzy folder w bieżącej lokalizacji
 
Kliknąć Utwórz folder.
 
 
Wprowadzić nazwę, a następnie Utwórz.


 
 
Utwórz bazę danych Access
Tworzy bazę danych Access
 
Kliknąć Utwórz bazę danych Access.
 
 
 wprowadzić nazwę, a następnie Utwórz
 


Zip
Kompresuje pliki i katalogi do archiwum ZIP.
 
Zaznaczyć pliki/katalogi do spakowania, z górnego menu wybrać Zip.
 
 
Wpisać nazwę dla archiwum, kliknąć Zip.

 
Plik z archiwum można pobrać na dysk komputera klikając w jego nazwę.
 
Spakowanie do archiwum ZIP jest najprostszą metodą wykonania kopii zapasowej witryny.

 
 
Rozpakuj
Rozpakowuje pliki ZIP.
 
Zaznaczyć plik, kliknąć Rozpakuj.
 
 
Opcja może być użyta do rozpakowania wgranej wcześniej aplikacji w katalogu wwwroot.


Kopiuj
Kopiuje pliki lub katalogi do wskazanej lokalizacji.
 
Zaznaczyć pliki/katalogi do skopiowania, a następnie kliknąć Kopiuj.
 
 
Wybrać katalog docelowy z listy lub wprowadzić jego ścieżkę, kliknąć Kopiuj.
 
 
 
 
Przesuń
Przenosi pliki lub katalogi do wskazanej lokalizacji.
 
Zaznaczyć pliki/katalogi do przeniesienia, a następnie kliknąć Przesuń.
 
 
Wybrać katalog docelowy z listy lub wprowadzić jego ścieżkę, kliknąć Przesuń.
Usuń
Usuwa wybrane pliki lub katalogi.
 
Zaznaczyć pliki/katalogi do usunięcia.  Z górnego menu wybrać Usuń.
 
 
 
  • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Instalacja bezpłatnego certyfikatu Let's Encrypt

Let's Encrypt to usługa pozwalająca zabezpieczyć witrynę bezpłatnym certyfikatem SSL....

Dodawanie dodatkowych administratorów

Konta dodatkowych administratorów mogą być przydatne w sytuacji, gdy konto hostingowe...

Tworzenie skrzynek pocztowych

Przed utworzeniem skrzynki pocztowej należy dodać domenę. Klienci Webio mogą także korzystać...

Dodawanie domen aliasowych

Domena aliasowa wskazuje na witrynę lub pocztę innej domeny i tym samym daje możliwość...

Zarządzanie kontami FTP

  Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym. W Przestrzeni użytkownika wybrać...