Tworzenie witryn

Witryna może być utworzona:
 
  1. Domyślnie podczas dodawania domeny
  2. Dla istniejącej domeny (w przestrzeni Witryny)
 
 
 
 
W sekcji Sieć i Aplikacje kliknąć Witryny.
 
 
Kliknąć przycisk Utwórz witrynę dla domeny głównej.
 
 
Z rozwijanej listy wybrać domenę, kliknąć Utwórz Witrynę.
 
 
Po utworzeniu system automatycznie przejdzie do właściwości witryny. Poszczególne opcje zorganizowane są w zakładkach. Kliknąć przycisk Zapisz zmiany i wyjdź.
 
Od tej chwili można rozpocząć wgrywanie aplikacji.
 
Utworzona witryna znajduje się na liście.
 
Ilość niezależnych witryn dla domen głównych oraz poddomen jest zależna od Planu hostingowego.
 
  • 1 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Jak sprawdzić rozmiar katalogu za pomocą Menadżera plików?

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym. W sekcji System kliknąć...

Podsumowanie przestrzeni hostingowej (dane konfiguracyjne)

Wiadomość z podsumowaniem przestrzeni hostingowej zawierająca hasła wysyłana jest jednorazowo na...

Konfiguracja klienta FTP WinSCP

WinSCP to kolejny klient FTP umożliwiający zarządzanie plikami przestrzeni hostingowej. Jako...

Jak sprawdzić aktualną zajętość konta hostingowego?

Zajętość kont hostingowych odświeżana pod koniec każdego tygodnia, a w przypadku przekroczenia...

Edycja i usuwanie skrzynek pocztowych

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     W sekcji Poczta...