Tworzenie, podgląd i kasowanie baz danych oraz użytkowników MSSQL

 
 
W sekcji Bazy danych kliknąć ikonę SQL Server 2012.
 
 
 
 
Tworzenie bazy danych i użytkowników
 
Kliknąć przycisk Utwórz bazę danych.
 
 
Wprowadzić nazwę (minimum 6 znaków), a następnie kliknąć Zapisz.
 
 
Ilość baz danych jest zależna od planu hostingowego i może być zwiększona za pomocą dodatku Dodatkowa baza MSSQL lub migracji do wyższego planu w przypadku chęci podwyższenia także pozostałych parametrów planu.
Baza widoczna jest na liście. Kliknąć przycisk Utwórz użytkownika.
 
 
Zdefiniować poszczególne pola:
 
 • Nazwa użytkownika - wprowadzić nazwę składającą się z minimum 6 znaków,
 • Hasło -  wymagania dla hasła: od 5 do 50 znaków, musi zawierać przynajmniej jedną dużą literę, cyfrę oraz znak specjalny (zalecamy używanie silnych haseł),
 • Domyślna baza danych - z rozwijanej listy wybrać domyślną bazę dla użytkownika,
 • Bazy danych - zaznaczyć bazę, do której użytkownik ma mieć dostęp.
 
Kliknąć Zapisz.
 
 
Utworzony użytkownik zostanie wyświetlony w sekcji Użytkownicy SQL Server 2012. Ilość użytkowników jest proporcjonalna do ilości baz danych.
 
 
 
 
Przeglądanie bazy danych
 
 
Otworzyć SQL Server Management Studio (oprogramowanie jest bezpłatne i dostępne do pobrania na stronie Microsoftu).
 
 
Niezależnie czy połączenie następuje z poziomu aplikacji czy MSSQL Server Managment Studio wszystkie połączenia do baz danych MSSQL na serwerach Webio posiadają wymuszone szyfrowanie SSL po stronie serwera.
W oknie łączenia z serwerem bazodanowym (Connect to Server):
 
 • Server name - wprowadzić adres serwera (adres można sprawdzić we właściwościach bazy danych lub w podsumowaniu przestrzeni hostingowej, w sekcji Bazy danych),
 • Authentication - z rozwijanej listy wybrać SQL Server Authentication,
 • Login - wpisać nazwę użytkownika posiadającego dostęp do bazy danych,
 • Password: hasło użytkownika, 
 • Remember password: zaznaczyć jeśli dane do logowania mają być zapamiętane.
 
Kliknąć Connect.
 
 
Odnaleźć bazę danych na liście.
 
 
 
Podgląd bazy danych i użytkowników
 
Przejść do właściwości bazy klikając w jej nazwę.
 
 
W formularzu edycji bazy danych podany jest adres serwera MSSQL, na którym znajduje się baza. Na wykresie można podejrzeć użycie zasobów. Całość podzielona jest na sekcje (rozsunąć daną sekcję w prawej części okna):
 
 • Użytkownicy - lista użytkowników przypisanych do bazy,
 • Pliki bazy danych - rozmiar bazy danych oraz logu podany w Kilobajtach,
 • Narzędzia konserwacyjne - wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie bazy MSSQL,
 • Narzędzia gospodarowania - Wyczyść pliki dziennika - czyszczenie plików z logiem bazy, Resetuj połączenia - kliknięcie spowoduje odrzucenie wszystkich aktywnych połączeń do bazy,Sprawdzić użycie zasobów,
 • Użycie zasobów przez bazę danych - wykres zawiera informację z ostatnich 24 godzin o procentowym użyciu procesora przez bazę danych.
 
Jeżeli zostały wprowadzone zmiany kliknąć Zapisz.
 
 
Aby przejść do właściwości użytkownika  kliknąć jego nazwę.
 
 
Na użytkowniku można przeprowadzić poniższe operacje:
 
 • nadanie nowego hasła,
 • wybór domyślnej bazy danych,
 • przypisanie do bazy,
 • usunięcie
 
Jeżeli zostały wprowadzone zmiany kliknąć przycisk Zapisz.
 
 
 
 
Kasowanie bazy danych i użytkowników
 
 
Kasowanie bazy MSSQL możliwe jest z poziomu formularza edycji. Na dole strony kliknąć przycisk Usuń, a następnie OK.
 
 
Usuwanie użytkownika następuje w analogiczny sposób.
 
 
 
 • 1 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Tworzenie skrzynek pocztowych

Przed utworzeniem skrzynki pocztowej należy dodać domenę. Klienci Webio mogą także korzystać...

Zaplanowane zadania

Zaplanowane zadania pozwalają użytkownikowi na automatyczne wykonywanie operacji na koncie...

Odzyskiwanie hasła do Panelu zarządzania kontem hostingowym

Na stronie logowania do Panelu zarządzania kontem hostingowym kliknąć link Zapomniałeś...

W jaki sposób uruchomić witrynę dla poddomeny, której główna witryna jest utrzymywana poza Webio

Panel zarządzania kontem hostingowym Webio:   W przestrzeni Domeny kliknąć Dodaj...

Jakie informacje znajdę w Dzienniku zdarzeń?

Dziennik zdarzeń to przydatne narzędzie umożliwiające sprawdzenie operacji wykonywanych w...