Tworzenie, podgląd i kasowanie baz danych oraz użytkowników MSSQL

 
 
W sekcji Bazy danych kliknąć ikonę SQL Server 2012.
 
 
 
 
Tworzenie bazy danych i użytkowników
 
Kliknąć przycisk Utwórz bazę danych.
 
 
Wprowadzić nazwę (minimum 6 znaków), a następnie kliknąć Zapisz.
 
 
Ilość baz danych jest zależna od planu hostingowego i może być zwiększona za pomocą dodatku Dodatkowa baza MSSQL lub migracji do wyższego planu w przypadku chęci podwyższenia także pozostałych parametrów planu.
Baza widoczna jest na liście. Kliknąć przycisk Utwórz użytkownika.
 
 
Zdefiniować poszczególne pola:
 
 • Nazwa użytkownika - wprowadzić nazwę składającą się z minimum 6 znaków,
 • Hasło -  wymagania dla hasła: od 5 do 50 znaków, musi zawierać przynajmniej jedną dużą literę, cyfrę oraz znak specjalny (zalecamy używanie silnych haseł),
 • Domyślna baza danych - z rozwijanej listy wybrać domyślną bazę dla użytkownika,
 • Bazy danych - zaznaczyć bazę, do której użytkownik ma mieć dostęp.
 
Kliknąć Zapisz.
 
 
Utworzony użytkownik zostanie wyświetlony w sekcji Użytkownicy SQL Server 2012. Ilość użytkowników jest proporcjonalna do ilości baz danych.
 
 
 
 
Przeglądanie bazy danych
 
 
Otworzyć SQL Server Management Studio (oprogramowanie jest bezpłatne i dostępne do pobrania na stronie Microsoftu).
 
 
Niezależnie czy połączenie następuje z poziomu aplikacji czy MSSQL Server Managment Studio wszystkie połączenia do baz danych MSSQL na serwerach Webio posiadają wymuszone szyfrowanie SSL po stronie serwera.
W oknie łączenia z serwerem bazodanowym (Connect to Server):
 
 • Server name - wprowadzić adres serwera (adres można sprawdzić we właściwościach bazy danych lub w podsumowaniu przestrzeni hostingowej, w sekcji Bazy danych),
 • Authentication - z rozwijanej listy wybrać SQL Server Authentication,
 • Login - wpisać nazwę użytkownika posiadającego dostęp do bazy danych,
 • Password: hasło użytkownika, 
 • Remember password: zaznaczyć jeśli dane do logowania mają być zapamiętane.
 
Kliknąć Connect.
 
 
Odnaleźć bazę danych na liście.
 
 
 
Podgląd bazy danych i użytkowników
 
Przejść do właściwości bazy klikając w jej nazwę.
 
 
W formularzu edycji bazy danych podany jest adres serwera MSSQL, na którym znajduje się baza. Na wykresie można podejrzeć użycie zasobów. Całość podzielona jest na sekcje (rozsunąć daną sekcję w prawej części okna):
 
 • Użytkownicy - lista użytkowników przypisanych do bazy,
 • Pliki bazy danych - rozmiar bazy danych oraz logu podany w Kilobajtach,
 • Narzędzia konserwacyjne - wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie bazy MSSQL,
 • Narzędzia gospodarowania - Wyczyść pliki dziennika - czyszczenie plików z logiem bazy, Resetuj połączenia - kliknięcie spowoduje odrzucenie wszystkich aktywnych połączeń do bazy,Sprawdzić użycie zasobów,
 • Użycie zasobów przez bazę danych - wykres zawiera informację z ostatnich 24 godzin o procentowym użyciu procesora przez bazę danych.
 
Jeżeli zostały wprowadzone zmiany kliknąć Zapisz.
 
 
Aby przejść do właściwości użytkownika  kliknąć jego nazwę.
 
 
Na użytkowniku można przeprowadzić poniższe operacje:
 
 • nadanie nowego hasła,
 • wybór domyślnej bazy danych,
 • przypisanie do bazy,
 • usunięcie
 
Jeżeli zostały wprowadzone zmiany kliknąć przycisk Zapisz.
 
 
 
 
Kasowanie bazy danych i użytkowników
 
 
Kasowanie bazy MSSQL możliwe jest z poziomu formularza edycji. Na dole strony kliknąć przycisk Usuń, a następnie OK.
 
 
Usuwanie użytkownika następuje w analogiczny sposób.
 
 
 
 • 1 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Tworzenie witryn

Witryna może być utworzona:   Domyślnie podczas dodawania domeny Dla istniejącej...

Edycja i usuwanie skrzynek pocztowych

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     W sekcji Poczta...

Konfiguracja połączenia z serwerem FTP

  Serwer FTP:   ftp://adres_ip_w_wiadomości_z_danymi_konfiguracyjnymi...

Konfiguracja klienta FTP Filezilla

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy połączenie z serwerem FTP kanałem szyfrowanym....

Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie bazy MSSQL

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     W sekcji Bazy danych kliknąć SQL...