Tworzenie, podgląd i kasowanie baz danych oraz użytkowników MySQL

 
 
W sekcji Bazy danych kliknąć ikonę MySQL 5.0.
 
 
 
Informacje w tym artykule:
 
Tworzenie bazy danych i użytkowników  
 
Kliknąć przycisk Utwórz bazę danych.
 
 
Wprowadzić nazwę (minimum 3 znaki), a następnie kliknąć Zapisz.
 
 
Baza widoczna jest na liście. Kliknąć poniżej przycisk Utwórz użytkownika.
 
Ilość baz danych jest zależna od planu hostingowego i może być zwiększona za pomocą dodatku Dodatkowa baza MySQL lub migracji do wyższego planu w przypadku chęci podwyższenia także pozostałych parametrów planu.
 
Zdefiniować poszczególne pola:
 
 • Nazwa użytkownika - wprowadzić nazwę,
 • Hasło -  wymagania dla hasła: od 5 do 20 znaków, musi zawierać przynajmniej cyfrę oraz znak specjalny (zalecamy używanie silnych haseł),
 • Bazy danych - zaznaczyć bazę, do której użytkownik ma mieć dostęp.
 
Kliknąć Zapisz.
 
 
Utworzony użytkownik zostanie wyświetlony w sekcji Użytkownicy MySQL 5. Ilość użytkowników jest proporcjonalna do ilości baz danych.
 
 
 
Przeglądanie bazy danych
 
W prawej części okna kliknąć Przeglądaj bazę danych, aby przejść do phpMyAdmin.
 
 
Narzędzie w prosty sposób pozwala na zarządzanie utworzoną bazą MySQL.
 
Bezpośredni dostęp do phpMyAdmin możliwy jest pod adresem: https://phpadmin.webio.pl
 
 
 
Podgląd bazy danych i użytkowników
 
Przejść do właściwości bazy klikając w jej nazwę.
 
 
W formularzu edycji bazy danych podany jest adres serwera MySQL, na którym znajduje się baza. Całość podzielona jest na sekcje (rozsunąć daną sekcję w prawej części okna):
 
 • Użytkownicy - lista użytkowników przypisanych do bazy,
 • Database Files - rozmiar bazy danych podany w Kilobajtach,
 • Narzędzia konserwacyjne - wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie bazy MySQL,
 • Housekeeping Tools (narzędzia gospodarowania) - przycisk Truncate Files oczyszcza pliki bazy danych.
 
Jeżeli zostały wprowadzone zmiany kliknąć Zapisz.
 
 
Aby przejść do właściwości użytkownika  kliknąć jego nazwę.
 
 
Na użytkowniku można przeprowadzić poniższe operacje:
 
 • nadanie nowego hasła,
 • przypisanie do bazy,
 • usunięcie
 
Jeżeli zostały wprowadzone zmiany kliknąć przycisk Zapisz.
 
 
 
Kasowanie bazy danych i użytkowników
 
Kasowanie bazy MySQL możliwe jest z poziomu formularza edycji. Na dole strony kliknąć przycisk Usuń, a następnie OK.
 
 
Usuwanie użytkownika następuje w analogiczny sposób.
 
 
 
 • 1 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Odnawianie certyfikatu SSL

Aby odnowić certyfikat SSL należy:   Opłacić fakturę za certyfikat SSL na kolejny okres...

Konfiguracja klienta FTP Filezilla

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy połączenie z serwerem FTP kanałem szyfrowanym....

Jak sprawdzić adresy IP witryny?

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;border-color:#ccc;margin:0px left;} .tg...

Jak sprawdzić aktualną zajętość konta hostingowego?

Zajętość kont hostingowych odświeżana pod koniec każdego tygodnia, a w przypadku przekroczenia...

Dodawanie domen

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     W sekcji...