Przykład kodu odpowiedzialnego za wysłanie wiadomości ze strony internetowej korzystając z uwierzytelnienia SMTP

Kod C# odpowiedzialny za wysłanie wiadomości z serwerów Webio z poziomu strony internetowej wraz z uwierzytelnieniem:
 
SmtpClient smtpClient = new SmtpClient();
    NetworkCredential basicCredential = new NetworkCredential("adres e-mail do uwierzytelnienia na serwerze SMTP", "hasło");
    MailMessage message = new MailMessage();
    MailAddress fromAddress = new MailAddress("adres e-mail w polu Od:");

    smtpClient.Host = "smtp.webio.pl";
    smtpClient.Port = 587;
    smtpClient.UseDefaultCredentials = false;
    smtpClient.Credentials = basicCredential;

    message.From = fromAddress;
    message.Subject = "tytuł wiadomości";
    message.IsBodyHtml = true;
    message.Body = "<h1>treść wiadomości</h1>";
    message.To.Add("adres e-mail odbiorcy wiadomości");

    try
    {
      smtpClient.Send(message);
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Response.Write(ex.Message  ex.InnerException);
    }
 
 • 2 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Filtrowanie przychodzących wiadomości za pomocą Adresowania Plus

Adresowanie Plus to usługa pozwalająca użytkownikowi na korzystanie ze specjalnych, wirtualnych...

Przekazywanie poczty na kilka adresów e-mail

Przekazywanie wiadomości można skonfigurować w ten sposób, aby były dostarczane na kilka...

Zamawianie dodatku hostingowego wspierającego protokół ActiveSync

Dzięki dodatkowi hostingowemu Synchronizacja Activesync z urządzeniami mobilnymi - jedno konto...

Dodawanie kalendarza z Webmaila do Thunderbirda

Kalendarze używane w Webmailu mogą być mogą być również synchronizowane w programie...

Zmiana pozycji okna podglądu wiadomości w poczcie SmarterMail

Okno podglądu wiadomości w Webmail domyślnie znajduje się w prawej części ekranu. Dla tych z...