Przykład kodu odpowiedzialnego za wysłanie wiadomości ze strony internetowej korzystając z uwierzytelnienia SMTP

Kod C# odpowiedzialny za wysłanie wiadomości z serwerów Webio z poziomu strony internetowej wraz z uwierzytelnieniem:
 
SmtpClient smtpClient = new SmtpClient();
    NetworkCredential basicCredential = new NetworkCredential("adres e-mail do uwierzytelnienia na serwerze SMTP", "hasło");
    MailMessage message = new MailMessage();
    MailAddress fromAddress = new MailAddress("adres e-mail w polu Od:");

    smtpClient.Host = "smtp.webio.pl";
    smtpClient.Port = 587;
    smtpClient.UseDefaultCredentials = false;
    smtpClient.Credentials = basicCredential;

    message.From = fromAddress;
    message.Subject = "tytuł wiadomości";
    message.IsBodyHtml = true;
    message.Body = "<h1>treść wiadomości</h1>";
    message.To.Add("adres e-mail odbiorcy wiadomości");

    try
    {
      smtpClient.Send(message);
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Response.Write(ex.Message  ex.InnerException);
    }
 
 • 2 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Przekazywanie poczty na kilka adresów e-mail

Przekazywanie wiadomości można skonfigurować w ten sposób, aby były dostarczane na kilka...

Konfiguracja klienta pocztowego Microsoft Outlook 2013

Po utworzeniu skrzynki pocztowej w Panelu zarządzania kontem hostingowym dostęp do poczty e-mail...

Przykład wykorzystania biblioteki Aegis Implicit Mail (AIM) do wysyłania poczty w ASP.NET kanałem SSL

Po uruchomieniu aplikacji Visual Studio kliknąć w górnym menu: File → New project....

Raport o zajętości skrzynki pocztowej wysyłany na e-mail

Zalogować się do Poczty Webio.     W menu umieszczonym w lewej części...

Dodawanie kalendarza na urządzeniu mobilnym z systemem Android

Kalendarze używane w Webmailu mogą być mogą być również synchronizowane w urządzeniu mobilnym z...