Przykład kodu odpowiedzialnego za wysłanie wiadomości ze strony internetowej korzystając z uwierzytelnienia SMTP

Kod C# odpowiedzialny za wysłanie wiadomości z serwerów Webio z poziomu strony internetowej wraz z uwierzytelnieniem:
 
SmtpClient smtpClient = new SmtpClient();
    NetworkCredential basicCredential = new NetworkCredential("adres e-mail do uwierzytelnienia na serwerze SMTP", "hasło");
    MailMessage message = new MailMessage();
    MailAddress fromAddress = new MailAddress("adres e-mail w polu Od:");

    smtpClient.Host = "smtp.webio.pl";
    smtpClient.Port = 587;
    smtpClient.UseDefaultCredentials = false;
    smtpClient.Credentials = basicCredential;

    message.From = fromAddress;
    message.Subject = "tytuł wiadomości";
    message.IsBodyHtml = true;
    message.Body = "<h1>treść wiadomości</h1>";
    message.To.Add("adres e-mail odbiorcy wiadomości");

    try
    {
      smtpClient.Send(message);
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Response.Write(ex.Message  ex.InnerException);
    }
 
 • 2 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Usuwanie adresu e-mail z listy Autouzupełniania

Użytkownicy najczęściej wysyłają wiadomości do tych samych odbiorców. SmarterMail...

Jak sprawdzić limit oraz zajętość skrzynki pocztowej?

Właściciel skrzynki pocztowej   Zalogować się do Poczty Webio.     W...

Kontrola nad filtrowaniem SPAMu

Każda skrzynka pocztowa utworzona w Webio posiada możliwość kontroli SPAMu. Domyślne ustawienia...

Przykład wykorzystania biblioteki Aegis Implicit Mail (AIM) do wysyłania poczty w ASP.NET kanałem SSL

Po uruchomieniu aplikacji Visual Studio kliknąć w górnym menu: File → New project....

Wpisy DNS wymagane do poprawnego działania poczty Webio

MX    [10]mail1.webio.pl MX    [10]mail2.webio.pl MX    [10]mail3.webio.pl  MX...