Przykład kodu odpowiedzialnego za wysłanie wiadomości ze strony internetowej korzystając z uwierzytelnienia SMTP

Kod C# odpowiedzialny za wysłanie wiadomości z serwerów Webio z poziomu strony internetowej wraz z uwierzytelnieniem:
 
SmtpClient smtpClient = new SmtpClient();
    NetworkCredential basicCredential = new NetworkCredential("adres e-mail do uwierzytelnienia na serwerze SMTP", "hasło");
    MailMessage message = new MailMessage();
    MailAddress fromAddress = new MailAddress("adres e-mail w polu Od:");

    smtpClient.Host = "smtp.webio.pl";
    smtpClient.Port = 587;
    smtpClient.UseDefaultCredentials = false;
    smtpClient.Credentials = basicCredential;

    message.From = fromAddress;
    message.Subject = "tytuł wiadomości";
    message.IsBodyHtml = true;
    message.Body = "<h1>treść wiadomości</h1>";
    message.To.Add("adres e-mail odbiorcy wiadomości");

    try
    {
      smtpClient.Send(message);
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Response.Write(ex.Message  ex.InnerException);
    }
 
 • 2 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Jak sprawdzić limit oraz zajętość skrzynki pocztowej?

Właściciel skrzynki pocztowej   Zalogować się do Poczty Webio.     W...

Konfiguracja klienta pocztowego Microsoft Outlook 2007

Po utworzeniu skrzynki pocztowej w Panelu zarządzania kontem hostingowym dostęp do poczty e-mail...

Dodawanie kalendarza z Webmaila do Outlooka

Klienci pracujący z kalendarzem w Webmailu mogą go synchronizować z programem pocztowym Outlook....

Konfiguracja klienta pocztowego Mozilla Thunderbird

Po utworzeniu skrzynki pocztowej w Panelu zarządzania kontem hostingowym dostęp do poczty e-mail...

Błąd "Bad Request HTTP Error 400. The request is badly formed."

Aby poradzić sobie z poniższym błędem należy usunąć z przeglądarki pliki cookies dotyczące domeny...