Przykład kodu odpowiedzialnego za wysłanie wiadomości ze strony internetowej korzystając z uwierzytelnienia SMTP

Kod C# odpowiedzialny za wysłanie wiadomości z serwerów Webio z poziomu strony internetowej wraz z uwierzytelnieniem:
 
SmtpClient smtpClient = new SmtpClient();
    NetworkCredential basicCredential = new NetworkCredential("adres e-mail do uwierzytelnienia na serwerze SMTP", "hasło");
    MailMessage message = new MailMessage();
    MailAddress fromAddress = new MailAddress("adres e-mail w polu Od:");

    smtpClient.Host = "smtp.webio.pl";
    smtpClient.Port = 587;
    smtpClient.UseDefaultCredentials = false;
    smtpClient.Credentials = basicCredential;

    message.From = fromAddress;
    message.Subject = "tytuł wiadomości";
    message.IsBodyHtml = true;
    message.Body = "<h1>treść wiadomości</h1>";
    message.To.Add("adres e-mail odbiorcy wiadomości");

    try
    {
      smtpClient.Send(message);
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Response.Write(ex.Message  ex.InnerException);
    }
 
 • 2 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Współdzielenie zasobów między użytkownikami tej samej domeny pocztowej

Klienci obsługujący pocztę z poziomu Webmail mogą między sobą współdzielić zasoby. Konta...

Wpisy DNS wymagane do poprawnego działania poczty Webio

MX    [10]mail1.webio.pl MX    [10]mail2.webio.pl MX    [10]mail3.webio.pl  MX...

Konfiguracja klienta pocztowego Microsoft Outlook 2007

Po utworzeniu skrzynki pocztowej w Panelu zarządzania kontem hostingowym dostęp do poczty e-mail...

Błąd "Bad Request HTTP Error 400. The request is badly formed."

Aby poradzić sobie z poniższym błędem należy usunąć z przeglądarki pliki cookies dotyczące domeny...

Synchronizacja poczty elektronicznej, kontaktów, kalendarzy, zadań i notatek w urządzeniu mobilnym z systemem Android

W ustawieniach urządzenia mobilnego przejść do zakładki Konta, a następniewybrać Dodaj konto....