Przykład wykorzystania biblioteki phpMailer do wysyłania poczty

Serwery pocztowe Webio do wysyłki wymagają uwierzytelnienia SMTP i w związku z tym, aby wysyłać wiadomości e-mail z php należy korzystać z dodatkowych bibliotek, ponieważ funkcja mail takiego sposobu uwierzytelniania nie udostępnia.
 
 
  1. Pobrać PHPMailer ze strony https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/tree/5.2-stable i rozpakować.
     
  2. Za pomocą dowolnego klienta FTP lub Menedżera plików skopiować dwa pliki (class.phpmailer.php oraz class.smtp.php) z rozpakowanego katalogu do folderu domowego witryny. Plik z formularzem wysyłającym wiadomości powinien znajdować się w tej samej lokalizacji.
     
  3. Tworzymy plik z formularzem, a następnie uzupełniamy go o następujący kod php:
     
<?php
    require_once('class.phpmailer.php');    //dodanie klasy phpmailer
    require_once('class.smtp.php');    //dodanie klasy smtp
    $mail = new PHPMailer();    //utworzenie nowej klasy phpmailer
    $mail->From = "j.nowak@webio.pl";    //adres e-mail użyty do wysyłania wiadomości
    $mail->FromName = "Jan Nowak";    //imię i nazwisko lub nazwa użyta do wysyłania wiadomości
    $mail->AddReplyTo('nadawca@domena.pl', 'mailing'); //adres e-mail nadawcy oraz jego nazwa
                                                 //w polu "Odpowiedz do"  
    $mail->Host = "smtp.webio.pl";    //adres serwera SMTP wysyłającego e-mail
    $mail->Mailer = "smtp";    //do wysłania zostanie użyty serwer SMTP
    $mail->SMTPAuth = true;    //włączenie autoryzacji do serwera SMTP
    $mail->Username = "j.nowak@webio.pl";    //nazwa użytkownika do skrzynki e-mail
    $mail->Password = "hasło";    //hasło użytkownika do skrzynki e-mail
    $mail->Port = 587; //port serwera SMTP zależny od konfiguracji dostawcy usługi poczty
    $mail->Subject = "temat";    //Temat wiadomości, można stosować zmienne i znaczniki HTML
    $mail->Body = 'treść';    //Treść wiadomości, można stosować zmienne i znaczniki HTML     
    $mail->AddAddress ("biuro@webio.pl","Biuro Webio");    //adres skrzynki e-mail oraz nazwa
                                                    //adresata, do którego trafi wiadomość
     if($mail->Send())    //sprawdzenie wysłania, jeśli wiadomość została pomyślnie wysłana
        {                      
        echo 'E-mail został wysłany'; //wyświetl ten komunikat
        }            
    else    //w przeciwnym wypadku
        {           
        echo 'E-mail nie mógł zostać wysłany';    //wyświetl następujący
        }
  ?>  
  • 8 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Jak sprawdzić limit oraz zajętość skrzynki pocztowej?

Właściciel skrzynki pocztowej   Zalogować się do Poczty Webio.     W...

Ustawienie podpisu dla wiadomości wysyłanych przez Smartermail

Dodanie podpisu w SmarterMail (webmail) umożliwia automatyczne wstawianie go do każdej wysyłanej...

Przekazywanie poczty na kilka adresów e-mail

Przekazywanie wiadomości można skonfigurować w ten sposób, aby były dostarczane na kilka...

Migracja skrzynki pocztowej do Webio

Narzędzie migracji skrzynki pocztowej umożliwia zaimportowanie wiadomości, kontaktów,...

Kontrola nad filtrowaniem SPAMu

Każda skrzynka pocztowa utworzona w Webio posiada możliwość kontroli SPAMu. Domyślne ustawienia...