Przykład wykorzystania biblioteki phpMailer do wysyłania poczty

Serwery pocztowe Webio do wysyłki wymagają uwierzytelnienia SMTP i w związku z tym, aby wysyłać wiadomości e-mail z php należy korzystać z dodatkowych bibliotek, ponieważ funkcja mail takiego sposobu uwierzytelniania nie udostępnia.
 
 
  1. Pobrać PHPMailer ze strony https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/tree/5.2-stable i rozpakować.
     
  2. Za pomocą dowolnego klienta FTP lub Menedżera plików skopiować dwa pliki (class.phpmailer.php oraz class.smtp.php) z rozpakowanego katalogu do folderu domowego witryny. Plik z formularzem wysyłającym wiadomości powinien znajdować się w tej samej lokalizacji.
     
  3. Tworzymy plik z formularzem, a następnie uzupełniamy go o następujący kod php:
     
<?php
    require_once('class.phpmailer.php');    //dodanie klasy phpmailer
    require_once('class.smtp.php');    //dodanie klasy smtp
    $mail = new PHPMailer();    //utworzenie nowej klasy phpmailer
    $mail->From = "j.nowak@webio.pl";    //adres e-mail użyty do wysyłania wiadomości
    $mail->FromName = "Jan Nowak";    //imię i nazwisko lub nazwa użyta do wysyłania wiadomości
    $mail->AddReplyTo('nadawca@domena.pl', 'mailing'); //adres e-mail nadawcy oraz jego nazwa
                                                 //w polu "Odpowiedz do"  
    $mail->Host = "smtp.webio.pl";    //adres serwera SMTP wysyłającego e-mail
    $mail->Mailer = "smtp";    //do wysłania zostanie użyty serwer SMTP
    $mail->SMTPAuth = true;    //włączenie autoryzacji do serwera SMTP
    $mail->Username = "j.nowak@webio.pl";    //nazwa użytkownika do skrzynki e-mail
    $mail->Password = "hasło";    //hasło użytkownika do skrzynki e-mail
    $mail->Port = 587; //port serwera SMTP zależny od konfiguracji dostawcy usługi poczty
    $mail->Subject = "temat";    //Temat wiadomości, można stosować zmienne i znaczniki HTML
    $mail->Body = 'treść';    //Treść wiadomości, można stosować zmienne i znaczniki HTML     
    $mail->AddAddress ("biuro@webio.pl","Biuro Webio");    //adres skrzynki e-mail oraz nazwa
                                                    //adresata, do którego trafi wiadomość
     if($mail->Send())    //sprawdzenie wysłania, jeśli wiadomość została pomyślnie wysłana
        {                      
        echo 'E-mail został wysłany'; //wyświetl ten komunikat
        }            
    else    //w przeciwnym wypadku
        {           
        echo 'E-mail nie mógł zostać wysłany';    //wyświetl następujący
        }
  ?>  
  • 12 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Konfiguracja klienta pocztowego Microsoft Outlook 2016

Po utworzeniu skrzynki pocztowej w Panelu zarządzania kontem hostingowym dostęp do poczty e-mail...

Ustawienie podpisu dla wiadomości wysyłanych przez Smartermail

Dodanie podpisu w SmarterMail (webmail) umożliwia automatyczne wstawianie go do każdej wysyłanej...

Logowanie do poczty elektronicznej (Webmail)

Webmail to aplikacja umożliwiająca korzystanie z poczty elektronicznej za pomocą przeglądarki...

Jak sprawdzić limit oraz zajętość skrzynki pocztowej?

Właściciel skrzynki pocztowej   Zalogować się do Poczty Webio.     W...

Konfiguracja klienta pocztowego Microsoft Outlook 2007

Po utworzeniu skrzynki pocztowej w Panelu zarządzania kontem hostingowym dostęp do poczty e-mail...