Dostęp do błędów generowanych przez witrynę (aplikacje ASP.NET)

Informacje w jaki sposób wyświetlić szczegóły błędu w aplikacji MVC zawiera artykuł Przechwytywanie błędów w aplikacji MVC.
Błędy aplikacji ASP.NET zapisywane są do logu systemowego, które następnie mogą być sprawdzone poprzez zakładkę "Błędy witryny" we właściwościach witryny. Podczas wystąpienia błędu w przeglądarce najczęściej zwracany jest komunikat "Server Error in '/' Application. Runtime Error. ..." Aby błędy zostały wyświetlone plik z konfiguracją witryny web.config nie może zawierać błędów składniowych.
 
 
 
 
W sekcji Sieć i aplikacje kliknąć Witryny.
 
 
Przejść do właściwości witryny klikając jej nazwę.
 
 
Kliknąć na zakładkę Błędy witryny, aby sprawdzić listę błędów. Informacja o zapisanym błędzie zawiera:
 
  • typ błędu, 
  • datę i dokładny czas wystąpienia,
  • adres witryny,
  • ścieżkę do pliku,
  • szczegóły błędu.
 
 
Jeżeli w aplikacji wystąpią kolejne błędy odświeżenie zakładki nie spowoduje pobrania ich szczegółów. W tym celu należy ponownie otworzyć właściwości witryny i przejść do zakładki z błędami.
  • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Własne strony błędów

W zakładce Własne błędy użytkownik posiada możliwość zdefiniowania własnej strony błędu w...

Dodawanie własnych nagłówków HTTP

W zakładce Nagłówki istnieje możliwość dodania własnych nagłówków HTTP...

Zdalne zarządzanie witryną

Witryna oprócz Panelu zarządzania kontem hostingowym może być również zarządzana...

Jak przejść do konfiguracji witryny?

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.   W oknie Przestrzenie...

Obsługa rozszerzeń ASP.NET i PHP

Domyślne ustawienia witryny:   wyłączone klasyczne ASP (w celu ograniczenia możliwości ataku...