Dodawanie domen aliasowych

Domena aliasowa wskazuje na witrynę lub pocztę innej domeny i tym samym daje możliwość posiadania nieograniczonej liczby zarejestrowanych domen, które będą wskazywały na wybraną witrynę lub domenę pocztową.
Do utworzenia aliasu domeny wymagane jest posiadanie dodanej domeny z witryną lub domeną pocztową. Domena poczty jest dodawana automatycznie po utworzeniu pierwszego konta e-mail w ramach danej domeny.
 
Informacje w tym artykule:
 
 
 
 
Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym
 
 
W sekcji System kliknąć Domeny.
 
 
Na liście domen widoczna jest utworzona wcześniej domena-abc.pl z przypisaną witryną i domeną poczty. Kliknąć przycisk Dodaj domenę.

 
Jako typ domeny wybrać Domenę.
 
 
Wprowadzić nazwę domeny aliasowej. Zaznaczyć opcję Wskazuj na istniejącą witrynę i wybrać jej adres z rozwijanej listy. Jeśli domena ma wskazywać także na istniejącą domenę poczty, zaznaczyć tę opcję i wybrać domenę z listy. Zatwierdzić przyciskiem Dodaj domenę.
 
 
Po dodaniu domeny przez system zostanie wyświetlona lista domen wraz z informacją o przypisanych witrynach i domenach poczty.
 
 
 
 


W sekcji System kliknąć Domeny.


Na liście widoczne są 2 domeny. Domena, z którą nie są powiązane żadne usługi, będzie aliasową (domena-xyz.pl). W menu Hosting kliknąć Witryny.

 
Przejść do właściwości witryny klikając jej nazwę.
 
 
W górnej części okna Dodać alias strony internetowej.

 
Dodać dwa wskaźniki (po dodaniu pierwszego powtórzyć operację w celu dodania drugiego):
 
  1. bez przedrostka www: pole Nazwa domeny pozostawić puste, z rozwijanej listy wybrać domenę aliasową, kliknąć przycisk Dodaj wskaźnik.
  2. z przedrostkiem www: w polu Nazwa domeny wpisać www, z rozwijanej listy wybrać domenę aliasową, kliknąć przycisk Dodaj wskaźnik.

 
 
Wskaźniki witryny zostały dodane na serwerze IIS i nie wymaga to zapisania zmian we właściwościach witryny.

 
Kolejnym (opcjonalnym) krokiem jest utworzenie aliasu poczty. W menu Hosting wybrać Poczta Domeny. W widoku Domeny poczty kliknąć nazwę istniejącej domeny.
 
 
Kliknąć przycisk Dodaj wskaźnik.
 
 
Z rozwijanej listy wybrać nazwę domeny, kliknąć przycisk Dodaj.

 
Nowy wskaźnik jest widoczny we właściwościach domeny.

 
Przejść do widoku domen wybierając kolejno z górnego menu: Hosting → Poczta → Domeny. Z domeną aliasową powinna być powiązana Witryna oraz Domena poczty.
 
 
 
  • 0 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Edycja i usuwanie skrzynek pocztowych

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     W sekcji Poczta...

Tworzenie, podgląd i kasowanie baz danych oraz użytkowników MySQL

Zalogować się do Panelu zarządzania kontem hostingowym.     W sekcji Bazy danych kliknąć...

Instalacja bezpłatnego certyfikatu Let's Encrypt

Let's Encrypt to usługa pozwalająca zabezpieczyć witrynę bezpłatnym certyfikatem SSL....

Jak sprawdzić aktualną zajętość konta hostingowego?

Zajętość kont hostingowych odświeżana pod koniec każdego tygodnia, a w przypadku przekroczenia...

Role dodatkowego administratora

Utworzoną rolę należy przypisać dla dodatkowego administratora zgodnie z wpisem: Dodawanie...