Błąd SQL Management Studio 2008: The server principal "NAZWA_UZYTKOWNIKA" is not able to access the database "NAZWA_BAZY" under the current security context.

W celu wyeliminowania powyższego błędu wykonać kroki:

  1. Połączyć się z bazą za pomocą SQL Management Studio 2008.
  2. Kliknąć na Databases (na nazwę zamiast " " rozwijającego drzewo baz).
  3. Wcisnąć na klawiaturze klawisz F7.
  4. W nowo otwartej zakładce Object Explorer Details, kliknąć prawym klawiszem myszy na nagłówek kolumn (obojętnie której np. Name).
  5. Odznaczyć opcję Collation.
  6. Rozwinąć/odświeżyć drzewo Databases.
  • 2 Klienci ocenili te informacje jako pomocne
Czy ta informacja była pomocna?

Podobne

Łączenie z bazą MSSQL z poziomu PHP

Za pomocą funkcji PHP sqlsrv_connect istnieje możliwość połączenia z bazą danych Microsoft SQL...

Dostęp do phpMyAdmin

phpMyAdmin umożliwia zarządzanie bazami danych MySQL utworzonymi w ramach serwera Webio. Dostęp...

SQL Operations Studio jako proste narzędzie do zarządzania bazą MSSQL

Pobrać SQL Operations Studio (narzędzie jest dostępne dla platformy Windows, Mac oraz Linux). Po...

ConnectionString dla bazy danych Microsoft SQL Server

ConnectionString dla bazy danych Microsoft SQL Server (host bazy znajduje się w wiadomości z...

Ilość oraz limit baz danych

Ilość oraz limit baz danych jest uzależniona od posiadanego Planu hostingowego. Plan Startowy...