Hosting, serwery ASP.NET - Konto testowe o parametrach planu Podstawowego

Plan hostingowy Hosting ASP.NET - Konto testowe o parametrach planu Podstawowego*
Przestrzeń dyskowa 2.5 GB
Miesięczny transfer 40 GB
Ilość domen Nieskończone
Ilość poddomen Nieskończone
Edytor strefy DNS Tak
Niezależnych witryn dla domen głównych 2
Niezależnych witryn dla poddomen 12
Konta FTP Nieskończone
Konta pocztowe Nieskończone
Maksymalna wielkość skrzynki pocztowej Nieskończone
Przekierowania poczty Nieskończone
Grupy poczty 4
Maksymalna ilość odbiorców dla grup 25
Listy poczty 4
Maksymalna ilość odbiorców dla list 25
Bazy MSSQL 2012 2
Łączna wielkość wszystkich baz MSSQL 2012, MB 250
Użytkownicy MSSQL 2012 2
Funkcja backupu bazy MSSQL 2012 Tak
Funkcja przywracania bazy MSSQL 2012 Tak
Wielkość pliku dziennika dla bazy MSSQL 2012, MB 500
Czyszczenie pliku logu bazy MSSQL 2012 Tak
Bazy MySQL 5 2
Użytkownicy bazy MySQL 5 2
Funkcja backupu bazy MySQL 5 Tak
Funkcja przywracania bazy MySQL 5 Tak
Czyszczenie pliku logu bazy MySQL 5 Tak
ODBC DSN 2
Menadżer plików Tak
Zaplanowane zadania Tak
Ilość zaplanowanych zadań 2
Minimalny odstęp czasu między zadaniami, minuty 30
Dedykowana pula aplikacji Tak
Klasyczny ASP Tak
ASP.NET 1.1 Tak
ASP.NET 2.0 - 3.5 Tak
ASP.NET 4.0 - 4.5 Tak
Domyślne dokumenty Tak
Własne strony błędów Tak
Własne nagłowki Tak
Własne typy MIME Tak
PHP 5.x Tak
Przekierowania Tak
Zdalne zarządzanie i wsparcie dla programu WebMatrix Tak
Własne ustawienia bezpieczeństwa Tak
Foldery SSL 2
Samodzielne zarządzanie zainstalowanym certyfikatem SSL Tak
Wirtualne katalogi Tak
Galeria aplikacji Microsoft Tak
Plan hostingowy Hosting ASP.NET - Konto testowe o parametrach planu Podstawowego*
Cena netto 0,00 zł
Zamówienie Zamawiam
 
* Konto testowe jest aktywne przez 14 dni.