Plan hostingowy Premium
Przestrzeń dyskowa 12 GB
Miesięczny transfer 2 TB
Ilość domen Nieskończone
Ilość poddomen Nieskończone
Edytor strefy DNS Tak
Niezależnych witryn dla domen głównych 16
Niezależnych witryn dla poddomen 96
Konta FTP Nieskończone
Konta pocztowe Nieskończone
Maksymalna wielkość skrzynki pocztowej Nieskończone
Przekierowania poczty Nieskończone
Grupy poczty 32
Maksymalna ilość odbiorców dla grup 400
Listy poczty 16
Maksymalna ilość odbiorców dla list 400
Bazy MSSQL 2012 16
Łączna wielkość wszystkich baz MSSQL 2012, MB 10400
Użytkownicy MSSQL 2012 16
Funkcja backupu bazy MSSQL 2012 Tak
Funkcja przywracania bazy MSSQL 2012 Tak
Wielkość pliku dziennika dla bazy MSSQL 2012, MB 500
Czyszczenie pliku logu bazy MSSQL 2012 Tak
Bazy MySQL 5 16
Użytkownicy bazy MySQL 5 16
Funkcja backupu bazy MySQL 5 Tak
Funkcja przywracania bazy MySQL 5 Tak
Czyszczenie pliku logu bazy MySQL 5 Tak
ODBC DSN 16
Menadżer plików Tak
Zaplanowane zadania Tak
Ilość zaplanowanych zadań 16
Minimalny odstęp czasu między zadaniami, minuty 30
Dedykowana pula aplikacji Tak
Klasyczny ASP Tak
ASP.NET 1.1 Tak
ASP.NET 2.0 - 3.5 Tak
ASP.NET 4.0 - 4.5 Tak
Domyślne dokumenty Tak
Własne strony błędów Tak
Własne nagłowki Tak
Własne typy MIME Tak
PHP 5.x Tak
Przekierowania Tak
Zdalne zarządzanie i wsparcie dla programu WebMatrix Tak
Własne ustawienia bezpieczeństwa Tak
Foldery SSL 16
Samodzielne zarządzanie zainstalowanym certyfikatem SSL Tak
Wirtualne katalogi Tak
Galeria aplikacji Microsoft Tak
Plan hostingowy Premium
Cena netto (roczny okres rozliczeniowy) 570,00 zł
Zamówienie Zamawiam